„PANDEMIA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY” – KONFERENCJA

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 08-06-2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję pn. „Pandemia i jej wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 10 czerwca 2021 roku o godz. 11:00.

Konferencja będzie transmitowana on-line na kanale YouTube Powiat Opoczyński.

Organizatorami konferencji są: Starostwo Powiatowe w Opocznie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie, SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Program Konferencji:

11:00 – Rozpoczęcie i powitanie uczestników konferencji – Wicestarosta Maria Barbara Chomicz

  •  „Dobre i słabe strony nauki zdalnej w ocenie uczniów, nauczycieli, rodziców”

Anna Kucharska, Dyrektor Poradni PP w Opocznie

  • „Aspekty funkcjonowania psychologicznego dzieci i młodzieży”

Anna Reszka, psycholog Poradni/Kierownik Filii Poradni w Drzewicy

  • „Wykluczenia i nierówności edukacyjne wynikające z pandemii”

Małgorzata Nasulewicz, pedagog Poradni

Przerwa kawowa ok. godz.12:30 ( 15 minut)

  • „Trudności i problemy dzieci i młodzieży zgłaszane do Poradni”

Katarzyna Banasik, pedagog Poradni

  •  „Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w okresie pandemii”

Sylwia Kapusta, pedagog

Justyna Pręcikowska, psycholog SOSW w Opocznie

  •  „Dzieci i młodzież w pieczy zastępczej i ich problemy”

Małgorzata Rzeźnik, Kierownik ZRPZ w PCPR w Opocznie

  •  „Jak pomóc uczniom wrócić do nauczania stacjonarnego w szkole”

Małgorzata Orłowska, Wicedyrektor i pedagog Poradni

Godz. 14:00-14:30 zakończenie konferencji.

Serdecznie zapraszamy.

Koniec artykułu