REJON DZIAŁANIA

Teren działania Poradni obejmuje powiat Opoczno:

  • Poradnia z siedzibą w Opocznie obejmuje: miasto i gminę Opoczno oraz gminy: Białaczów, Żarnów, Mniszków, Sławno, Paradyż, Poświętne (tylko Szkoła Podstawowa w Dębie Opoczyńskiej)
  • Filia Poradni z siedzibą w Drzewicy obejmuje: miasto i gminę Drzewica oraz gminę Poświętne (bez Szkoły Podstawowej w Dębie Opoczyńskiej)