Konferencja pt. „Autyzm – krok w dorosłość”

Kwiecień to miesiąc świadomości autyzmu. W dniu 04.04.2024r. w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie odbyła się konferencja pt. „Autyzm – krok w dorosłość”.

Jedną z prelegentek spotkania była p. Kaja Kurkowska-Pacan, psycholog Naszej poradni. Przygotowała wystąpienie dotyczące organizacji kształcenia ucznia z diagnozą spektrum autyzmu. Z prezentacji prelegentki mogliśmy dowiedzieć się jakie konsekwencje niesie za sobą diagnoza ASD u ucznia w perspektywie realizowania przez niego obowiązku szkolnego. Przytoczono ścieżkę ubiegania się o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy nauczania indywidualnego. Omówione zostały zagadnienia dotyczące realizacji zaleceń zawartych w w/w dokumentach. Spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców.