UWAGA – WAŻNA INFORMACJA !

W związku z zaplanowanym remontem lokalu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie przy ul. Armii Krajowej 2 od 27.03.2023r. zmieniamy czasowo swoją siedzibę.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna będzie mieścić się w budynku B Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, przy ul. Partyzantów 30

Mapka sytuacyjna - czasowej siedziby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Opocznie
Mapka sytuacyjna – czasowej siedziby Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Opocznie

W związku z powyższym obowiązywać będzie inny numer telefonu 885-720-603. Pozostałe, jak adres mailowy i strony internetowe pozostają bez zmian.

W dniach 27.03.2023r. do 29.03.2023r. kontakt ze specjalistami wyłącznie telefoniczny lub mailowy. W tym terminie placówka wyłączona z czynności diagnostyczno-terapeutycznych.

Więcej o: Światowy Dzień Zespołu Downa (21 marca)

Światowy Dzień Zespołu Downa (21 marca)

W tym dniu wszyscy okazujemy naszą solidarność z osobami z trisomią 21. Włączamy się w akcje społeczne pokazujące akceptację i zrozumienie. Dajemy osobom z zespołem Downa i ich bliskim czytelny znak naszego zainteresowania i aprobaty. Drobne gesty mają znaczenie, mogą przysłużyć się niwelowaniu barier i przezwyciężaniu krzywdzących stereotypów. Niech 21 marca będzie świętem radosnym, a życie osób z zespołem Downa dobre, barwne i satysfakcjonujące, by nie brakowało w nim powodów do radości.
(źródło:www.pfron.org.pl)
Strona Światowego Dnia Zespołu Downa
www.worlddownsyndromeday.org

FORUM SPECJALISTÓW OPOCZNO 2023

Forum Specjalistów dotyczące „Zabezpieczenia psychologicznego i psychoterapeutycznego dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów na terenie Powiatu Opoczyńskiego” odbyło się 13 marca 2023r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Tematyka forum obejmowała wzrost problemów i chorób o podłożu psychicznym, do których niewątpliwie w ostatnich latach przyczyniła się epidemia Covid-19, lęk o zdrowie i życie swoje i najbliższych, izolacja, samotność i w konsekwencji rozluźnienia więzi społecznych, a także wybuch wojny w Ukrainie, potęgujący uczucie stresu i niepewności oraz obaw o przyszłość. Więcej „FORUM SPECJALISTÓW OPOCZNO 2023”

Informacja

Plakat dotyczący zajęć relaksacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie. Warsztaty skierowane są do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów do dnia 15.02.2023 roku poprzez kontakt z sekretariatem Poradni - tel: 44/741-64-62.
Plakat dotyczący zajęć relaksacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie. Warsztaty skierowane są do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów do dnia 15.02.2023 roku poprzez kontakt z sekretariatem Poradni – tel: 44/741-64-62.

Cykl warsztatów dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Rodzice, wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, rozpoczynamy cykl warsztatów dla rodziców  „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Edycja wiosenna już się rozpoczęła, ale serdecznie państwa zapraszamy do wzięcia udziału w programie, który jest realizowany w formie 10 spotkań warsztatowych o czasie trwania 2h-2,5h każde spotkanie. Zajęcia rozpoczną się, gdy na liście znajdzie się minimum 10 osób. Do udziału w nich zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą poszerzyć lub nabyć praktyczne umiejętności w zakresie m.in.: „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły?” Więcej „Cykl warsztatów dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców””

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny - Dbając o bezpieczeństwo informujemy, że na badania i zajęcia przyjmujemy tylko dzieci bez objawów infekcji.
Plakat informacyjny – Dbając o bezpieczeństwo informujemy, że na badania i zajęcia przyjmujemy tylko dzieci bez objawów infekcji.

Proces diagnostyczny

Proces diagnostyczny najczęściej obejmuje:

 • Konsultację rodzica/ opiekunka dziecka z psychologiem. Pierwsza konsultacja odbywa się bez obecności dziecka i obejmuje wstępną diagnozę sytuacji dziecka (wywiad). Na  konsultację należy dostarczyć wszelkie dokumenty dotyczące zgłaszanych trudności, takie jak:
  • książeczkę zdrowia, karty wypisowe, zaświadczenia, wyniki badań laboratoryjnych;
  • wyniki badań specjalistycznych (np. neurologicznych, laryngologicznych, aktualny wynik badania słuchu);
  • w przypadku trudności w pisaniu – wypracowania, zeszyty przedmiotowe, wytwory własne;
  • w przypadku uczęszczania na terapię (pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną i inne) – opinię osoby prowadzącej;
  • w przypadku trudności wychowawczych i dydaktycznych – opinię wychowawcy ze szkoły/przedszkola
 • Badania diagnostyczne – ilość i rodzaj badań, ewentualnych dodatkowych konsultacji ze specjalistami ustala psycholog na pierwszej wizycie w zależności od zgłaszanych problemów.
  • Podczas wizyty diagnostycznej pracownik przeprowadza z dzieckiem testy. Takie spotkanie trwa około 2 godzin.
  • Dziecko przychodzące do poradni powinno być zdrowe, wypoczęte i najedzone.
  • Jeśli dziecko jest zaopatrzone w okulary lub aparat słuchowy – powinno je mieć przy sobie.
 • Konsultację  ze specjalistą po zakończeniu całego procesu diagnostycznego w celu omówienia wyników diagnozy. Po badaniu poradnia, na pisemny wniosek rodzica, może wydać:
  • informację o wynikach badania
  • opinię psychologiczno – pedagogiczną z zaleceniami do pracy w domu i w szkole.

Rodzic zgłaszający się do Poradni po raz pierwszy powinien posiadać informacje:

 • datę i miejsce urodzenia dziecka
 • nr PESEL dziecka
 • miejsce zamieszkania
 • pełną nazwę i adres placówki do której uczęszcza dziecko (jeśli uczęszcza)

Każdorazowo, w przypadku, gdy rodzic/ dziecko nie może stawić się na umówione spotkanie, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia poradni o nieobecności.