Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Uncategorized | Data: 27-01-2022

NAGRODĘ ŁÓDZKIEGO KURATORA

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 14-10-2021

NASZA KOLEŻANKA DAGMARA STANISZEWSKA – TELUS , PEDAGOG PPP W OPOCZNIE OTRZYMAŁA
NAGRODĘ ŁÓDZKIEGO KURATORA
OŚWIATY – GRATULUJEMY !!!

„Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 06-10-2021

Harmonogram dyżurów w ramach „Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji” – w PPP w Opocznie
Harmonogram dyżurów w ramach „Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji” – w PPP w Drzewicy

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 24-09-2021

20 września wszystkie przedszkolaki od najmłodszego, aż po starszaka, świętowały Dzień Przedszkolaka.
Wychowawczynie Joanna Barska i Bożena Stępień zadbały o organizację tego dnia i odświętny wystrój sali.
Już od samego rana panowała wesoła i radosna atmosfera. Przedszkolaków powitała pani dyrektor Małgorzata Wawrzyńczak-Pawul, przekazując słodki upominek oraz pani Grażyna Chałbińska — pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drzewicy. Pani Grażyna przeprowadziła zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe przeplatane konkurencjami sportowymi. Dzieci wspaniale bawiły się, śpiewały, brały udział w zabawach i konkursach. Wspólna zabawa przyniosła dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Obchody „Dnia Przedszkolaka” zakończyły się wręczeniem medali „Jestem przedszkolakiem” oraz drobnych upominków od pań i rodziców.
Dziękujemy pani pedagog Grażynie Chałbińskiej za wspólnie spędzony czas z naszymi przedszkolakami.

czytaj więcej;

Trening EEG Biofeedback

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 23-09-2021

Dla kogo?

Treningi EEG Biofeedback jest nowoczesną formą terapii, polegającą na usprawnianiu pracy mózgu. Wykazuje wysoką skuteczność w redukowaniu objawów nadpobudliwości psychoruchowej i trudności z koncentracją uwagi. Zalecana jest także w przypadku trudności w uczeniu się, w tym tych o charakterze specyficznym (np. dysleksja), zaburzeniach zachowania i nastroju. Może być również stosowana u osób zdrowych, celem zwiększenia możliwości radzenia sobie ze stresem, oraz w treningu tzw. szczytowej wydajności (poprawa wydolności psychofizycznej). Ta metoda pracy przeznaczona jest dla dzieci od ok. 6 roku życia, młodzieży i dorosłych. Aby była ona efektywna, konieczne jest, aby trenujący rozumiał, że za pomocą zmiany swojego stanu psychofizycznego, przede wszystkim relaksacji i/lub koncentracji, bezpośrednio wpływa na to, co dzieje się w grze treningowej. Z tego względu raczej nie zaleca się tego rodzaju zajęć dla osób młodszych, gdyż mogą one mieć trudności zarówno w zrozumieniu istoty treningu, jak i w utrzymywaniu samokontroli, koniecznej do sukcesu. Istotne jest także, aby dziecko pozwoliło sobie przypiąć elektrody i potrafiło bez obecności rodzica/opiekuna spokojnie usiedzieć przed monitorem co najmniej pół godziny, a to również bywa u młodszych dzieci problematyczne.

czytaj więcej;

Badamy mowę, wzrok i słuch.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 23-09-2021

15 września grupę 5-6 latków odwiedziły panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drzewicy, logopeda pani Alina Minkina, praktykantka Aleksandra Kopytowska oraz psycholog pani Monika Madej. W tym dniu odbyło się przesiewowe badanie mowy oraz badanie za pomocą Powszechnego Systemu Diagnostyki Wad Widzenia „Widzę” i Systemu Powszechnych Badań Słuchu „Słyszę”. Badanie było zaplanowane przez wychowawczynię Bożenę Stępień za zgodą rodziców i miało na celu skontrolowanie u przedszkolaków mowy, oraz słuchu i wzroku.
Spotkanie z dziećmi przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Panie przekazały rodzicom przebadanych przedszkolaków informację zwrotną dotyczącą wyników badań.

czytaj więcej;

„Grupa wsparcia dla pedagogów i nauczycieli”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 17-09-2021

Zapraszamy pedagogów szkolnych i nauczycieli ze szkół powiatu opoczyńskiego na spotkania w PP-P w Opocznie w związku z działającą „Grupą wsparcia dla pedagogów i nauczycieli”.
Grupa w poradni działa już od kilku lat.
Formuła spotkań zmienia się, dostosowując do potrzeb i oczekiwań uczestników. Podstawowym celem grupy jest integracja środowiska specjalistów pracujących w szkołach na terenie powiatu. Spotkania służą usprawnianiu przepływu informacji między pracownikami z różnych placówek oświatowych.

czytaj więcej;

Amatorski Teatr Profilaktyczny „Droga do…” działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 13-09-2021

„ Droga do…… zrozumienia, miłości, akceptacji, tolerancji.
Droga do spełnienia, samorealizacji, poznawania siebie i innych.
Droga do tego, aby czuć kim się jest i do czego się zmierza.
Aby żyć uważnie.
Droga do zmian…..”

Tak uczestnicy Amatorskiego Teatru Profilaktycznego w Opocznie nazwali swój teatr. Właśnie „ Droga do….”. Jak powstała grupa teatralna?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie od dawna poszukiwała nowej formuły komunikacji z młodzieżą.
Moje osobiste zainteresowanie teatrem oraz doświadczenie pracy zdobyte podczas prowadzenia warsztatów profilaktycznych na terenie Powiatu Opoczyńskiego zaowocowało chęcią utworzenia Amatorskiego Teatru Profilaktycznego.

czytaj więcej;

KRAINA RUCHU TWÓRCZEGO

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 11-09-2021

Kolejna podróż według idei zabaw fundamentalnych w przedszkolu, to KRAINA RUCHU TWÓRCZEGO. W ramach tej przygody odbyły się zajęcia profilaktyczne z Panią Małgorzata Nasulewicz – pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie. Podczas zajęć dzieci utrwaliły zasady zdrowego odżywiania i odbył się trening wytrzymałości🏃‍♀️🏃‍♂️💪Była to wesoła i bardzo „wyczynowa” zabawa. Zajęcia te miały na celu uświadomienie dzieciom jak ważny jest zdrowy styl życia: zdrowe odżywianie i trening sprawności fizycznej. Współpraca z PORADNIĄ i naszą ZIELONĄ DOLINKĄ już intensywnie się rozpoczęła 💪🏃‍♀️🏃‍♂️A było tak ….

czytaj więcej;

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Uncategorized | Data: 10-09-2021

Letnie spotkania terapeutyczne „Wakacje z Poradnią”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 07-09-2021

W dniach 16.08-20.08.2021 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie odbyły się letnie spotkania terapeutyczne pod nazwą „Wakacje z Poradnią” . W zajęciach brały udział dzieci korzystające z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tutejszej Poradni. Spotkania te to połączenie wakacyjnych zabaw i gier grupowych z elementami pracy terapeutycznej, co dało możliwość  rozwijania w przystępnej formie funkcji percepcyjno-motorycznych ważnych w doskonaleniu umiejętności czytania, pisania i liczenia niezbędnych dla odniesienia sukcesu szkolnego. Oprócz celów edukacyjnych zajęcia te stwarzały okazję  doskonalenia umiejętności społecznych w tym przestrzeganie norm grupowych, zasad bezpiecznego poruszania się po mieście. Kolejnym ważnym elementem spotkań było  poznawanie ważnych instytucji w najbliższym środowisku, historii i bogactwa kultur ludowej okolic Opoczna. W tym celu odbyły się wycieczki do Muzeum Regionalnego oraz Biblioteki Publicznej im. Janasa w Opocznie, spotkanie z twórczyniami ludowymi z Klubu Seniora Promyk. W ramach zajęć uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w zabawach malarskich literackich i konstrukcyjnych, Ważnym elementem zajęć było nabywanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami przy wykorzystaniem technik bajkoterapii.

czytaj więcej;

Skąd się bierze depresja, czyli w jakich rodzinach powstają skłonności depresyjne

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 31-08-2021

link do artykułu ze strony www.opusanima.pl :
http://opusanima.pl/skad-sie-bierze-depresja/

Konferencja „Pandemia i jej wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży” – 10 czerwca 2021, g. 11:00

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 10-06-2021

„PANDEMIA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY” – KONFERENCJA

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 08-06-2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję pn. „Pandemia i jej wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 10 czerwca 2021 roku o godz. 11:00.

Konferencja będzie transmitowana on-line na kanale YouTube Powiat Opoczyński.

Organizatorami konferencji są: Starostwo Powiatowe w Opocznie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie, SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Program Konferencji:

11:00 – Rozpoczęcie i powitanie uczestników konferencji – Wicestarosta Maria Barbara Chomicz

  •  „Dobre i słabe strony nauki zdalnej w ocenie uczniów, nauczycieli, rodziców”

Anna Kucharska, Dyrektor Poradni PP w Opocznie

  • „Aspekty funkcjonowania psychologicznego dzieci i młodzieży”

Anna Reszka, psycholog Poradni/Kierownik Filii Poradni w Drzewicy

  • „Wykluczenia i nierówności edukacyjne wynikające z pandemii”

Małgorzata Nasulewicz, pedagog Poradni

Przerwa kawowa ok. godz.12:30 ( 15 minut)

  • „Trudności i problemy dzieci i młodzieży zgłaszane do Poradni”

Katarzyna Banasik, pedagog Poradni

  •  „Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w okresie pandemii”

Sylwia Kapusta, pedagog

Justyna Pręcikowska, psycholog SOSW w Opocznie

  •  „Dzieci i młodzież w pieczy zastępczej i ich problemy”

Małgorzata Rzeźnik, Kierownik ZRPZ w PCPR w Opocznie

  •  „Jak pomóc uczniom wrócić do nauczania stacjonarnego w szkole”

Małgorzata Orłowska, Wicedyrektor i pedagog Poradni

Godz. 14:00-14:30 zakończenie konferencji.

Serdecznie zapraszamy.

Rówieśnicza interwencja kryzysowa

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 23-04-2021

Do pobrania:
Rowiesnicza-interwencja-kryzysowa (prezentacja w formacie *.pdf)

Gdy jedzenie staje się problemem

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 23-04-2021

Do pobrania:
Gdy-jedzenie-staje-sie-problemem (prezentacja w formacie *.pdf)

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT OPOCZYŃSKI na rok szkolny 2021/2022

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 13-04-2021

Oferta poniżej w pliku *.pdf

23 lutego 2021 obchodzony był Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 03-03-2021

Depresja u dzieci i młodzieży staje się problemem coraz bardziej powszechnym, a okres pandemii niestety ten problem istotnie jeszcze pogłębia.
Badania Narodowego Funduszu Zdrowia z 2014 roku pokazują, że w Polsce leczy się na nią około 8 tyś. dzieci.
W przypadku nastolatków badania szacują, że w danym momencie 3-5% z nich cierpi na depresję.
Do 18 r.ż. około 20% młodych ludzi będzie mała już za sobą przynajmniej jeden epizod depresji.
Jeśli statystycznie 5% nastolatków cierpi na depresję, oznacza to, że w każdej 30-osobowej klasie jest 1-2 uczniów z chorobowo obniżonym nastrojem.
Aktualnie obserwujemy w poradni zwiększoną ilość zgłoszeń dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi.
Nauka w trybie zdalnym, brak kontaktów z grupą rówieśniczą oto główne powody nasilających się tego typu zaburzeń.
Jeśli dziecko dodatkowo ma złożoną sytuację rodzinną to jest to kolejny czynnik wpływający na obniżenie nastroju u dzieci.
W związku z powyższym 24 lutego odbyła się on-line prelekcja dla rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy „Depresja u dzieci i młodzieży” przeprowadzona przez psycholog Monikę Madej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie Filia w Drzewicy.
Omówiono przyczyny, objawy oraz maski depresji, a także motywy podejmowania przez młodzież prób samobójczych. Wszystkich rodziców, nauczycieli, opiekunów i uczniów, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w tym zakresie zapraszamy do kontaktu z Poradnią w Opocznie
– tel. 447416462 oraz Filią w Drzewicy- tel. 726336330.

Opis zdjęcia: Psycholog Monika Madej

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 04-01-2021

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 04-01-2021

Forum dla Młodzieży

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 10-12-2020

W tym roku miało się odbyć kolejne Forum dla Młodzieży pod hasłem ,,Historie prawdziwe… Jestem uzależniony”, które przeprowadzić miała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy.

Z uwagi na pandemię powyższa forma nie mogła zostać zrealizowana.

Przedstawiamy ciekawy i ważny materiał, który może być wykorzystany przez pedagogów szkolnych i wychowawców prowadzących lekcje wychowawcze z zakresem profilaktyki uzależnień.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 06-12-2020

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 06-12-2020

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury konkursu plastycznego „Ogarnij koronawirusa”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 25-09-2020

Skład Jury:
1. Anna Kucharska dyrektor Poradni P–P w Opocznie – Przewodnicząca Jury
2. Elżbieta Róg – plastyk – członek Jury
3. Patrycja Olędzka – psycholog poradni – członek Jury
4. Małgorzata Nasulewicz – pedagog poradni – członek Jury
Na konkurs wpłynęły 62 prace plastyczne. Jury oceniało
• spójność i czytelność przekazu,
• wykorzystywanie przestrzeni pracy,
• oryginalność i estetyka wykonania,
• ładunek emocjonalny pracy,
W kategorii klasa „0” (16 prac):
 nagrodę główną otrzymuje Artur Cuper ze Szkoły Podstawowej w Żarnówie
 nagrody specjalne otrzymują:
1. Wiktoria Nowak z Przedszkola nr 2 w Opocznie
2. Antoni Kowalski z Przedszkola nr 5 w Opocznie
3. Jakub Janecki z Przedszkola nr 4 w Opocznie
4. Bracia Tomasz i Szymon Jurek z Przedszkola nr 4 w Opocznie
5. Dawid Wojtarek z Przedszkola nr 2 w Opocznie
Wyróżnienia otrzymują:
1. Apolonia Matyśkiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
2. Zofia Pomykała Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gość.
3. Piotr Jachimowski Przedszkole nr 5 w Opocznie
4. Iga Sulgostowska Przedszkole Akademia Malucha w Opocznie
5. Kamila Bąk Przedszkole Akademia Malucha w Opocznie
6. Jakub Melka Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
7. Aleksy Gruszecki Przedszkole Akademia Malucha w Opocznie
8. Bartosz Marecki Przedszkole Samorządowe w Drzewicy
9. Jan Belica Przedszkole nr 2 w Opocznie
10. Florian Baranowski Przedszkole nr 8 w Opocznie
W kategorii klasy I-III Szkoły Podstawowej (13 prac):
 nagrodę główną otrzymuje Maja Stolarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie
 nagrody specjalne otrzymują:
1. Eliza Karasińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie
2. Natalia Padusińska ze Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
3. Patryk Fiderek ze Szkoły Podstawowej w Kraśnicy

Wyróżnienia otrzymują:
1. Kacper Marecki Szkoła Podstawowa w Drzewicy
2. Malwina Gąsiorek Szkoła Podstawowa w Bielowicach
3. Nikola Wawrzyńczak Szkoła Podstawowa w Radzicach Dużych
4. Amelia Muszyńska Szkoła Podstawowa w Kraśnicy
5. Nikola Gmaj Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
6. Karolina Adamkowska Szkoła Podstawowa w Kraśnicy
7. Kinga Kuligowska Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie
8. Maja Szołowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
9. Damian Stuleblak Szkoła Podstawowa w Kraśnicy

W kategorii klasy IV-VI Szkoły Podstawowej (33 prace):
 nagrodę główną otrzymuje Maja Stępień kl. V Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
 nagrody specjalne otrzymują:
1. Maria Kowalczyk kl. V Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
2. Bartłomiej Zwoliński kl. V Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
3. Kamila Jaszewska kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
4. Amelia Kłys kl. V Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gość.
5. Aleksander Sówka kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
6. Stanisław Sobczyk kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
7. Zuzanna Jurek kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
Wyróżnienia otrzymują:
1. Hanna Ambroziak Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
2. Roksana Słodkowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
3. Jan Podlasin Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
4. Aleksandra Goworek Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
5. Dominika Juszczyńska Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
6. Filip Pawlak Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
7. Jakub Kuśmierski Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
8. Zofia Karkocha Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
9. Maja Goworek Szkoła Podstawowa w Zachorzowie ( 2 prace)
10. Magdalena Goska Szkoła Podstawowa w Kraśnicy
11. Bartosz Jetz Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
12. Dawid Lewandowski Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
13. Jagoda Kuleta Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
14. Maciej Krzysztofik Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
15. Zuzanna Lewandowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
16. Kuba Szołowski Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
17. Jakub Waliński Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
18. Wiktor Deperas Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
19. Lena Białas Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
20. Gabriela Majchrzak Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
21. Maja Strzelecka Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
22. Szymon Cieluch Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
23. Dominik Ksyta Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
24. Dawid Zarębski Szkoła Podstawowa w Zachorzowie

Stop agresji! Stop przemocy!

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 24-09-2020

Zabójcy empatii

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 21-09-2020

Zabójcy empatii, czyli czego unikać podczas rozmów jeśli zależy Ci na tym by być dla kogoś wsparciem – zwróć uwagę, czy w Twoich komunikatach nie pojawiają się zaznaczone na grafice elementy.

Bądź uważny/a – budując świadomość łatwiej będzie ci pracować nad tymi obszarami.

Dzieci tęsknią za regułami

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 18-09-2020

link do artykułu ze strony www.wysokieobcasy.pl :
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,173910,26303561,dzieci-tesknia-za-regulami-bez-nich-staja-sie-malymi.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_wysokieobcasy&fbclid=IwAR3s6AQTrik0br6sLtAV3Crv_cwDSoUP8IdJKealXT2Yv_VG1yxE0cUJF1g&disableRedirects=true

Jak pomóc dziecku regulować emocje?

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 18-09-2020

link do artykułu ze strony https://dzieciwazne.pl :
https://dziecisawazne.pl/jak-pomoc-dziecku-regulowac-emocje/?fbclid=IwAR21e07e2FkdyZkW91NzrCjbmmOsrQ0RgcYWimPF3j9h_KB6xfTDjdPUsOA

,Poznajemy się” – warsztaty integracyjne w klasie I

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 15-09-2020

4 września 2020 r. odbyły się ciekawe i angażujące zajęcia – warsztaty integracyjno-adaptacyjne w klasie I, które przeprowadziła pani pedagog Grażyna Chałubińska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Drzewicy.
Celem zajęć było stworzenie dzieciom doświadczeń korygujących zaburzenia związane z funkcjonowaniem społecznym, przezwyciężanie nieśmiałości, wyrażanie swoich uczuć, budowanie dobrych relacji, przyjazne współdziałanie w klasie.
Uczniowie klasy I onieśmieleni początkiem nauki w szkole szybko włączyli się w różnorodne zabawy, zagadki, pomysłowe sposoby na zaangażowanie i integrację.
W czasie zajęć uczniowie mogli także utrwalać ważne wartości takie jak szacunek, godność, a także rozwijać współdziałanie między sobą poprzez gry i zabawy integracyjne.
Dzieci na koniec zajęć rysowały swój autoportret, który został wpięty w album ,,Nasza klasa I” i umieszczony w widocznym miejscu w sali lekcyjnej.
Wszyscy pierwszoklasiści chętnie uczestniczyli w zajęciach i świetnie się bawili.
zdjęcia: SP Radzice Duże

Sharenting – zdjęcia dzieci w sieci bez ograniczeń!

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 13-09-2020

link do artykułu ze strony www.tekstualna.pl :
https://www.tekstualna.pl/sharenting-zdjecia-dzieci-w-sieci/?fbclid=IwAR03go0W-Q_FMJtJhsJUQWBinpFh1LhcQ0a1NAUDvT4GLYGQ-KHyhWvZkc0