GALERIA

Opis zdjęć: Zdjęcia przedstawiające kadrę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie i filii w Drzewicy – (źródło: PPP w Opocznie)

 

Opis zdjęć: Zdjęcia przedstawiające gabinety Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie i filii w Drzewicy – (źródło: PPP w Opocznie)

 

Opis zdjęcia: Wręczenie Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla Pani Renaty Jach – (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Wręczenie Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty dla Pani Renaty Jach – (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty dla Pani Renaty Jach (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty dla Pani Renaty Jach (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Dzień Nauczyciela 2022 (źródło: PPP w Opocznie)Nagrody Dyrektora PPP uzyskały (kolejno od lewej): Alina Minkina – logopeda, Monika Szwagrzyk pedagog, Kaja Kurkowska-Pacan-psycholog, Marianna Gruszczyńska – pracownik administracji, Bożena Wiatrowska – pracownik obsługi
Opis zdjęcia: Dzień Nauczyciela 2022 – Nagrody Dyrektora PPP uzyskały (kolejno od lewej): Alina Minkina – logopeda, Monika Szwagrzyk pedagog, Kaja Kurkowska-Pacan-psycholog, Marianna Gruszczyńska – pracownik administracji, Bożena Wiatrowska – pracownik obsługi (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Dzień Nauczyciela 2022. Nagrodę Starosty Powiatu Opoczyńskiego otrzymała Monika Madej – psycholog z filii PPP w Drzewicy (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Dzień Nauczyciela 2022. Nagrodę Starosty Powiatu Opoczyńskiego otrzymała Monika Madej – psycholog z filii PPP w Drzewicy (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Dzień Nauczyciela 2022. Gratulacje z tytułu uzyskania nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty zostały przekazane, od władz Powiatu Opoczyńskiego, koleżance Renacie Jach (źródło PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Dzień Nauczyciela 2022. Gratulacje z tytułu uzyskania nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty zostały przekazane, od władz Powiatu Opoczyńskiego, koleżance Renacie Jach (źródło PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Szkolenie pracowników PPP w Opocznie (źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – profil facebook)
Opis zdjęcia: Szkolenie pracowników PPP w Opocznie (źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – profil facebook)
Opis zdjęcia: Sprzęt niezbędny w prowadzeniu formy zajęć, jakim jest Trening Easy Biofeedback (źródło PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Sprzęt niezbędny w prowadzeniu formy zajęć, jakim jest Trening Easy Biofeedback (źródło PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Szkolenie z Treningu Easy Biofeedback pracowników PPP w Opocznie (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Szkolenie z Treningu Easy Biofeedback pracowników PPP w Opocznie (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Szkolenie z Treningu Easy Biofeedback pracowników PPP w Opocznie (źródło PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Szkolenie z Treningu Easy Biofeedback pracowników PPP w Opocznie (źródło PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Pracownicy PPP w Opocznie na konferencji pt. „Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kontekście współdziałania międzyinstytucjonalnego”. Od lewej Renata Jach-psycholog, Anna Reszka-psycholog, dyrektor poradni, Monika Szwagrzyk-pedagog (źródło: PPP w Opocznie).
Opis zdjęcia: Pracownicy PPP w Opocznie na konferencji pt. „Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kontekście współdziałania międzyinstytucjonalnego”. Od lewej Renata Jach-psycholog, Anna Reszka-psycholog, dyrektor poradni, Monika Szwagrzyk-pedagog (źródło: PPP w Opocznie).
Opis zdjęcia: Warsztaty pt. „Zrozumieć inność” w Szkole Podstawowej w Wygnanowie. Na zdjęciu Monika Szwagrzyk-pedagog z PPP w Opocznie wraz z dziećmi uczestniczącymi z zajęciach. (źródło: Szkoła Podstawowa w Wygnanowie – profil facebook)
Opis zdjęcia: Warsztaty pt. „Zrozumieć inność” w Szkole Podstawowej w Wygnanowie. Na zdjęciu Monika Szwagrzyk-pedagog z PPP w Opocznie wraz z dziećmi uczestniczącymi z zajęciach. (źródło: Szkoła Podstawowa w Wygnanowie – profil facebook)
Opis zdjęcia: Warsztaty pt. „Uzależnienia XXI wieku” w Szkole Podstawowej w Wygnanowie. Na zdjęciu Monika Szwagrzyk-pedagog z PPP w Opocznie wraz z dziećmi uczestniczącymi z zajęciach. (źródło: Szkoła Podstawowa w Wygnanowie – profil facebook)
Opis zdjęcia: Warsztaty pt. „Uzależnienia XXI wieku” w Szkole Podstawowej w Wygnanowie. Na zdjęciu Monika Szwagrzyk-pedagog z PPP w Opocznie wraz z dziećmi uczestniczącymi z zajęciach. (źródło: Szkoła Podstawowa w Wygnanowie – profil facebook)
Opis zdjęcia: Warsztaty pt. „Portale społecznościowe i ich wpływ na dzieci i młodzież" w Szkole Podstawowej w Wygnanowie. Na zdjęciu Dorota Wiktorowicz-pedagog z PPP w Opocznie wraz z dziećmi uczestniczącymi z zajęciach. (źródło: Szkoła Podstawowa w Wygnanowie – profil facebook)
Opis zdjęcia: Warsztaty pt. „Portale społecznościowe i ich wpływ na dzieci i młodzież” w Szkole Podstawowej w Wygnanowie. Na zdjęciu Dorota Wiktorowicz-pedagog z PPP w Opocznie wraz z dziećmi uczestniczącymi z zajęciach. (źródło: Szkoła Podstawowa w Wygnanowie – profil facebook)
Opis zdjęcia: Gabinet Integracji Sensorycznej w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Gabinet Integracji Sensorycznej w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Gabinet Integracji Sensorycznej w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Gabinet Integracji Sensorycznej w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Gabinet Pedagogiczny w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Gabinet Pedagogiczny w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Gabinet Logopedyczny w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Gabinet Logopedyczny w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Gabinet Psychologiczny w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Gabinet Psychologiczny w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Trening Biofeedback w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Trening Biofeedback w PPP w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Wejście do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie . (źródło: PPP w Opocznie)
Opis zdjęcia: Wejście do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie. (źródło: PPP w Opocznie)