KADRA PORADNI

KADRA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Opoczno:

mgr Anna Reszka – dyrektor poradni, psycholog  a.reszka@pppopoczno.pl

mgr Katarzyna Banasik  – pedagog  k.banasik@pppopoczno.pl

mgr Anna Borowiecka – pedagog  a.borowiecka@pppopoczno.pl

mgr Renata Jach  – psycholog  r.jach@pppopoczno.pl

mgr Aleksandra Kopytowska – logopeda  a.kopytowska@pppopoczno.pl

mgr Iwona Kresa  – logopeda  i.kresa@pppopoczno.pl

mgr Halina Kucharska –  pedagog h.kucharska@pppopoczno.pl

mgr Kaja Kurkowska-Pacan – psycholog k.kurkowska@pppopoczno.pl

mgr Karolina Marecka –  psycholog k.marecka@pppopoczno.pl

mgr Agnieszka Nojek– logopeda a.nojek@pppopoczno.pl

mgr Patrycja Olędzka – psycholog p.oledzka@pppopoczno.pl

mgr Małgorzata Orłowska –  pedagog m.orlowska@pppopoczno.pl

mgr Kamil Palak – psycholog k.palak@pppopoczno.pl

mgr Dagmara Staniszewska-Telus– pedagog d.staniszewskatelus@pppopoczno.pl

mgr Monika Szwagrzyk – pedagog m.szwagrzyk@pppopoczno.pl

mgr Dorota Wiktorowicz – pedagog d.wiktorowicz@pppopoczno.pl

Drzewica:

mgr Małgorzata Nasulewicz – kierownik filii, pedagog m.nasulewicz@pppopoczno.pl

mgr Urszula Kudyba– pedagog

mgr Monika Madej – psycholog

mgr Alina Minkina –  logopeda

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Opoczno:

mgr Ewelina Garczyk – główny księgowy ksiegowosc@pppopoczno.pl

mgr Marianna Gruszczyńska– starszy specjalista d/s płac i kadr

mgr Sylwia Pacan – starszy referent

mgr Daria Snochowska – referent

p. Bożena Wiatrowska – pracownik obsługi

Drzewica:

mgr Ewa Woźniak– starszy specjalista d/s administracji

p. Anna Michałowicz – pracownik obsługi