E-PUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)

Elektroniczna skrzynka podawcza to narzędzie pozwalające na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia. W celu dostarczenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie dokumentu w formie elektronicznej, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.
Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie – Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

  1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, najpierw należy zalogować się do portalu,
  2. Po poprawnym zalogowaniu należy skorzystać z przygotowanego odnośnika › epuap.gov.pl
  3. W wywołanym oknie wybieramy „Załatw sprawę”, po czym nastąpi przekierowanie na stronę internetową obywatel.gov.pl
  4. W polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo” należy podać kod pocztowy Poradni, do której kierujemy korespondencję, w tym przypadku wystarczy wpisać: 26-300. Dalej mamy obowiązek wybrania rodzaju pisma oraz opisania sprawy.
  5. Do przygotowanego pisma można dodać załączniki, przy czym maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 500MB. Lista rozszerzeń dodawanych załączników jest dostępna w portalu. W celu wysłania do naszej poradni np. Wniosku do Zespołu Orzekającego, do przygotowywanego pisma należy załączyć skan wypełnionego wniosku, który jest przygotowany do pobrania w odpowiedniej sekcji naszej strony internetowej.
    Uwaga: Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane i korespondencja nie zostanie dostarczona
  6. Na koniec, po zakończeniu przygotowania pisma należy wybrać opcję „podpisz i wyślij” i dalej wybrać, czy dokument ma zostać podpisany „podpisem zaufanym” czy „podpisem kwalifikowanym”. Następnie nastąpi autoryzacja podpisania dokumentu za pomocą kodu autoryzacyjnego poprzez określony kanał komunikacyjny.

Informacje pomocnicze: