Przydatne adresy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Adama Mickiewicza 2a

26-300 Opoczno

tel. 44 755 24 93 – pok. nr 14

mail: mgops@ops.opoczno.pl

http://ops.opoczno.pl/

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Stanisława Staszica 22

26-340 Drzewica

tel. 48 375 66 31

https://www.mgops.drzewica.pl/

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kwiatowa 1A

26-300 Opoczno

tel/fax 44-736-14-64

mail: sekretariat@pcpropoczno.pl

http://pcpropoczno.pl/

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

ul. Armii Krajowej 2

26-300 Opoczno

tel. 41 344 87 53  wew. 5

tel. 504 813 253