DLA RODZICÓW

Jak przygotować dziecko na badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej

Drogi rodzicu!
Któregoś dnia możesz otrzymać informację od nauczyciela, bądź też samemu zauważyć, że Twoje dziecko:
– nie radzi sobie z nauką
– ma kłopoty z poprawnym pisaniem i/lub czytaniem
– ma problemy z prawidłową wymową.
Możesz wtedy zostać z dzieckiem skierowany do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Pamiętaj, iż:
W takiej sytuacji możecie wiele skorzystać, a wszystkie propozycje pomocy dziecku będą z tobą przedyskutowane i wprowadzone w życie jedynie za Twoją zgodą.
Warunkiem przyjęcia dziecka na badanie psychologiczne, pedagogiczne lub logopedyczne jest złożenie wniosku do poradni o przeprowadzenie badań
z jednoczesnym określeniem problemów z jakimi ono się boryka. Możesz to zrobić osobiście w naszym sekretariacie lub też telefonicznie.

Przed badaniem:
1. Nie pokazuj dziecku swej bezsilności i bezradności. Dzieci potrzebują w różnych sytuacjach obecności osób silnych i pewnych swych decyzji, na których będą mogły się wesprzeć w trudnych dla siebie chwilach.

2. Nie strasz dziecka ani nie obarczaj go poczuciem winy z powodu konieczności wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko nie może mieć poczucia, że idzie za karę, gdyż słabo się uczyło i teraz oto „dostanie za swoje”. Nadmierny poziom lęku może wpłynąć niekorzystnie na wyniki badań.

3. Dawaj nadzieję. Pokazuj korzyści wypływające z wizyty w poradni, np. uzyskanie informacji na temat tego jak szybko i skutecznie uczyć się, jak rozwijać swe uśpione zdolności, jak poprawnie mówić. Nie czyń jednak pochopnych i nierealnych obietnic, np. że odtąd dziecko z ocenami niedostatecznymi stanie się uczniem celującym.

4. Postaraj się przygotować dziecko do wizyty w poradni w ten sposób, aby jak najmniejszy był stopień jego niewiedzy na temat przebiegu badań. Wytłumacz, że  odwiedzi kolejno dwie osoby: psychologa i pedagoga lub, że pójdzie do logopedy. Są to osoby, które będą chciały poznać dziecko i jego problemy. Spędzi tam pewien czas bawiąc się, rysując lub rozwiązując ciekawe zadania. Poradnia to jednak nie szkoła. Tu nikt nie stawia ocen!! Logopeda zaś będzie starał się pomagać dziecku w poprawianiu jego wymowy również poprzez zabawę. Stąd też w poradni znajdują się różnego rodzaju zabawki, gry planszowe, kolorowani, kredki, farby i inne potrzebne do tego rzeczy.

5. O wizycie w poradni powiadom dziecko na jakiś czas przed terminem. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. W dzień wizyty zadbaj by było wypoczęte
i najedzone, co pozwoli na pełne zaangażowanie się w badanie.

6. Zrozum, że dziecko może zareagować niezadowoleniem na wieść o wizycie
w poradni. Porozmawiaj z nim o tym szczerze. Wysłuchaj  jego wątpliwości
i obaw. Pamiętaj, że dla dzieci ich odczucia są bardzo realne. Im młodsze dzieci tym przeżywają one silniejszy lęk przed nieznanym i przerażenie obecnością obcych ludzi.

7. Rozwiej wątpliwości dziecka. To, że idzie do poradni wcale nie oznacza, że niczego nie potrafi. Zaznacz, że jest to miejsce, do którego przychodzi codziennie wiele dzieci z różnymi sprawami. Każdemu pracownikowi zależy zaś na tym, aby naprawdę pomóc oraz pokazać, że nauka może dawać zadowolenie.

8. Dziecko może bać się konsekwencji wizyty w poradni. Upewnij je zatem, że żadne decyzje po badaniach odnośnie jego szkoły i nauki nie będą podejmowane bez twojej wiedzy i zgody.

„Chciałbym być lepszy!
Jeśli mi pomożecie uda mi się!”

——————————————————————-

 Pozostałe opracowania przydatne dla każdego rodzica:

Wyznaczniki rozwoju dziecka(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 375 KB)

Stop dla klapsa(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 228 KB)

Rozwój emocjonalno-społeczny przedszkolaka(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1,66 MB)

Samodzielność dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 180 KB)

Kilka wskazówek jak należy postępować z dzieckiem nadpobudliwym(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 399 KB)

Niejadek(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1,86 MB)

Postawy rodzicielskie – nadopiekuńczość(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 209 KB)

Potrzebuje pomocy(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 705 KB)

Przywiązane do telewizora(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 697 KB)

Jak pomóc dziecku które się jąka(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 129 KB)

Granice i zasady(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 201 KB)

Energiczne czy nadpobudliwe(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1,10 MB)

Dlaczego kłamią(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 435 KB)

Co z nieśmiałością(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 4,64 MB)

Autorytet rodzica(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 665 KB)

Słowniczek terminów używanych w opiniach wydawanych przez poradnie PP-P(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 435 KB)

——————————————————————-