Amatorski Teatr Profilaktyczny „Droga do…” działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 13-09-2021

„ Droga do…… zrozumienia, miłości, akceptacji, tolerancji.
Droga do spełnienia, samorealizacji, poznawania siebie i innych.
Droga do tego, aby czuć kim się jest i do czego się zmierza.
Aby żyć uważnie.
Droga do zmian…..”

Tak uczestnicy Amatorskiego Teatru Profilaktycznego w Opocznie nazwali swój teatr. Właśnie „ Droga do….”. Jak powstała grupa teatralna?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie od dawna poszukiwała nowej formuły komunikacji z młodzieżą.
Moje osobiste zainteresowanie teatrem oraz doświadczenie pracy zdobyte podczas prowadzenia warsztatów profilaktycznych na terenie Powiatu Opoczyńskiego zaowocowało chęcią utworzenia Amatorskiego Teatru Profilaktycznego.

Dyrektor placówki z dużym entuzjazmem zaakceptowała tę nowatorską formę pracy poradni.
Nabór uczestników był dobrowolny. W roku 2013 poradnia przygotowywała się do organizacji I Forum dla Rodziców,
w programie którego chcieliśmy wystawić spektakl teatralny pt. „ Ciszej” traktujący o relacjach międzyludzkich, niedostrzeganiu siebie nawzajem i swoich potrzeb.
Zgłosili się uczniowie z różnych szkół powiatu opoczyńskiego zainteresowani ideą przedsięwzięcia. Wielu z nich to osoby z drużyn harcerskich zachęceni do udziału w tym wydarzeniu przez ówczesnego komendanta Hufca w Opocznie.
Próby do przedstawienia odbywały się kilka razy w tygodniu z uwagi na poziom trudności, wielość scen oraz dużą ilość tekstu mówionego. Młodzież podchodziła do nich z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem teatrem, nawiązywały się nowe znajomości. Niektórzy uczestnicy występowali już wcześniej na scenie, lecz dla większości było to zupełnie nowe doświadczenie.
W przedstawieniu wzięły udział 22 osoby. Oprawą muzyczną, przygotowaniem młodzieży do śpiewania piosenek oraz pomocą przy realizacji tego spektaklu zajął się Piotr Wasilewski- Komendant Hufca, za którego pomoc i zaangażowanie ogromnie dziękuję. Spektakl wystawiony został 22.10.2013r. ciesząc się ogromnym uznaniem. Wywołał silne emocje wśród widzów, młodzież dostała wiele podziękowań, a mówiono o nim jeszcze długo po zakończeniu Forum.
Takie żywe reakcje publiczności spowodowały chęć kontynuacji spotkań uczestników i pomysł powstania Amatorskiego Teatru Profilaktycznego.
Jeszcze w tym samym roku w grudniu wystawiliśmy montaż słowno-muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.
Wraz z nowym 2014 rokiem pomyśleliśmy o profilaktyce w szkołach dla najmłodszych ( kl. 0-III). I tak przedstawienie „ Sąd nad papierosem” połączone z konkursem na temat treści w nim zawartych zostało wystawione w Szkole Podstawowej w Sławnie, Zespole Szkół Samorządowych nr. 2 w Opocznie, Szkole Podstawowej oraz Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym. Łącznie przedstawienie zobaczyło 203 uczniów.
Wzbudziło duże zainteresowanie, co wskazuje na to, jak dużą rolę wychowawczą może pełnić teatr.
W lutym 2014 roku powstała druga grupa teatralna licząca 11 osób, której zajęcia odbywały się w ZSS nr.2 w Opocznie. Były to głównie osoby z I klas gimnazjalnych, które chciały wyrażać siebie również poprzez teatr.
Zbliżało się II Forum organizowane przez poradnię, którego hasło przewodnie brzmiało „ Wychowując do szczęścia”. Przygotowaliśmy przedstawienie pt. „ Konkurs” zwracające uwagę na to, jak dużą wartością w życiu jest przyjaźń, szczerość, uczciwość. Zostało wystawione w październiku 2014r. w Miejskim Domu Kultury. Wraz z początkiem 2015r. rozpoczęliśmy próby do spektaklu „ Król wschodzącego słońca” wg scenariusza ks. Adama Piekarzewskiego – sztuka o walce dobra ze złem. Młodzież pokazała swoje umiejętności aktorskie wystawiając spektakl w maju na okoliczność 40-lecia istnienia PPP w Opocznie.
Cotygodniowe spotkania budowały poczucie wspólnoty, młodzież nie mogła się doczekać piątku, kiedy to odbywały się próby. Wystąpienia na scenie oraz swoiste sukcesy, które odnosili, zachęcały do dalszej pracy.
W czerwcu tegoż samego roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku instruktor teatralny w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Poznaniu. Jednym z warunków zaliczenia pracy dyplomowej było napisanie i wyreżyserowanie przedstawienia teatralnego. Tak powstał scenariusz spektaklu „ Ten, co spotykał słońce” ( o Edwardzie Stachurze). I tu znowu dzięki zapałowi młodzieży i życzliwości różnych osób odbyła się jego realizacja. Wystawiliśmy go na imprezie integracyjno-kulturalnej pod hasłem „ Sztuka jest sposobem wybaczania światu jego zła i chaosu” we wsi Antoniów w pięknej scenerii natury pod „ gołym niebem”. Otrzymaliśmy wówczas środki finansowe na realizację tego projektu z MKRPA w Opocznie, a swojej prywatnej przestrzeni użyczyli nam rodzice jednej z uczestniczek teatru.
Nieocenioną pomoc przy realizacji dwóch ostatnich działań teatralnych wniósł Piotr Kłodawski, pracownik MDK Opoczno. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni i bardzo dziękujemy.
Spektakl można było zobaczyć w TV lokalnej Opoczno.
Na kolejnym Forum w październiku 2016r. przedstawiliśmy „ Dobre dialogi” na podstawie książki Hanny Hamer.
Po raz pierwszy na scenie wystąpili pracownicy Poradni wraz z uczestnikami ATP. Były to konkretne propozycje rozmów
z nastolatkami. Nauczyciele i rodzice bardzo wysoko ocenili wartość estetyczną i merytoryczną scenek teatralnych.
Prosili o rozważenie wystawienia ich w szkołach dla rodziców.
W kolejnym roku zaprezentowaliśmy „ Dziewczynkę z zapałkami” powieści Andersena po mszy Świętej w Kościele Podwyższenia Krzyża w Opocznie, Szkole Specjalnej nr.4 jak również w Kaplicy Szpitala w związku z obchodami Światowego Dnia Chorego.
W marcu w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji młodzież wystąpiła na scenie MDK w spektaklu „ Tylko jeden raz…”. Historia nastoletniej Anny, która przez kilka zbiegów okoliczności omal nie popadła w narkomanię. Walka dobra ze złem, rozsądku z lekkomyślnością, życia ze śmiercią.
Na drugim Forum dla młodzieży w roku 2018 zaprezentowaliśmy spektakl pt „ W cieniu” wg scenariusza na podstawie filmu „ Ukryte piękno”. Sztuka o prawdziwej miłości, relacjach, przyjaźni, przemijaniu bardzo spodobała się publiczności, a aktorzy zebrali gromkie brawa.
W czerwcu 2018r. młodzież z ATP włączyła się na zasadzie wolontariatu w przygotowania do imprezy kulturalnej „ Imieniny Anieli” w Inowłodzu organizowanej przez właścicieli Galerii Atelier.
Na IV Forum dla Rodziców, które odbyło się 14 marca 2019r. zaprezentowaliśmy na scenie inscenizację dialogów z książki Jorge Bucaya „ Pozwól, że Ci opowiem- bajki terapeutyczne, które nauczyły mnie jak żyć”. Wystawiliśmy je również w świetlicy wiejskiej w Białaczowie na Forum Trzeźwościowym organizowanym przez Abstynenckie Stowarzyszenie „ Opoka” w ramach współpracy z instytucjami. Do tej pory przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy na scenie dwanaście przedstawień teatralnych.
Corocznie w wakacje wyjeżdżamy na czterodniową wycieczkę pozyskując środki z Urzędu Miejskiego w ramach konkursu ofert. Jest to dla nas niezwykły czas pozwalający na integrację, zwiedzanie nowych miejsc, jak również skonkretyzowanie planów występów na kolejny rok. Byliśmy już w Sielpi, w Marcinkowie, gdzie młodzież nabywała umiejętność jazdy konnej oraz w Grodnie na Białorusi. W tym roku planujemy wycieczkę w Bieszczady.
Rolą teatru jest uwrażliwianie widza na piękno, sprawianie aby świat wydawał się ciekawszy. Dzięki sztuce teatralnej życie człowieka może stawać się bogatsze w przeżycia i doznania. Może być nośnikiem określonych treści niekoniecznie łatwych w odbiorze i dzięki temu kształtować postawy życiowe. Zachęca widza do rozpatrywania świata w różnych kategoriach: moralnej, estetycznej, intelektualnej. Mam nadzieję, że nasz teatr- Amatorski Teatr Profilaktyczny „ Droga do…..” działający przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opocznie właśnie takim jest…
Dziękuję za przeczytanie tego artykułu, a chętnych do wstąpienia
w struktury Amatorskiego Teatru Profilaktycznego serdecznie zapraszam.
Prowadząca grupę, instruktor teatralny Marta Milczarczyk

Koniec artykułu