Plakat informacyjny

Plakat informacyjny - Dbając o bezpieczeństwo informujemy, że na badania i zajęcia przyjmujemy tylko dzieci bez objawów infekcji.
Plakat informacyjny – Dbając o bezpieczeństwo informujemy, że na badania i zajęcia przyjmujemy tylko dzieci bez objawów infekcji.