Plakat informacyjny

Plakat informacyjny - Dbając o bezpieczeństwo informujemy, że na badania i zajęcia przyjmujemy tylko dzieci bez objawów infekcji.
Plakat informacyjny – Dbając o bezpieczeństwo informujemy, że na badania i zajęcia przyjmujemy tylko dzieci bez objawów infekcji.

Proces diagnostyczny

Proces diagnostyczny najczęściej obejmuje:

 • Konsultację rodzica/ opiekunka dziecka z psychologiem. Pierwsza konsultacja odbywa się bez obecności dziecka i obejmuje wstępną diagnozę sytuacji dziecka (wywiad). Na  konsultację należy dostarczyć wszelkie dokumenty dotyczące zgłaszanych trudności, takie jak:
  • książeczkę zdrowia, karty wypisowe, zaświadczenia, wyniki badań laboratoryjnych;
  • wyniki badań specjalistycznych (np. neurologicznych, laryngologicznych, aktualny wynik badania słuchu);
  • w przypadku trudności w pisaniu – wypracowania, zeszyty przedmiotowe, wytwory własne;
  • w przypadku uczęszczania na terapię (pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną i inne) – opinię osoby prowadzącej;
  • w przypadku trudności wychowawczych i dydaktycznych – opinię wychowawcy ze szkoły/przedszkola
 • Badania diagnostyczne – ilość i rodzaj badań, ewentualnych dodatkowych konsultacji ze specjalistami ustala psycholog na pierwszej wizycie w zależności od zgłaszanych problemów.
  • Podczas wizyty diagnostycznej pracownik przeprowadza z dzieckiem testy. Takie spotkanie trwa około 2 godzin.
  • Dziecko przychodzące do poradni powinno być zdrowe, wypoczęte i najedzone.
  • Jeśli dziecko jest zaopatrzone w okulary lub aparat słuchowy – powinno je mieć przy sobie.
 • Konsultację  ze specjalistą po zakończeniu całego procesu diagnostycznego w celu omówienia wyników diagnozy. Po badaniu poradnia, na pisemny wniosek rodzica, może wydać:
  • informację o wynikach badania
  • opinię psychologiczno – pedagogiczną z zaleceniami do pracy w domu i w szkole.

Rodzic zgłaszający się do Poradni po raz pierwszy powinien posiadać informacje:

 • datę i miejsce urodzenia dziecka
 • nr PESEL dziecka
 • miejsce zamieszkania
 • pełną nazwę i adres placówki do której uczęszcza dziecko (jeśli uczęszcza)

Każdorazowo, w przypadku, gdy rodzic/ dziecko nie może stawić się na umówione spotkanie, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia poradni o nieobecności.

Indywidualne formy wsparcia dla rodziców.

– Indywidualna pomoc psychologiczna.

– Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów dziecka w domu i szkole.

– Konsultacje wychowawcze i rozwojowe.

– Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w obszarze trudności rodzica wpływających na funkcjonowanie i rozwój dziecka.

– Interwencja kryzysowa.

Zapisy do specjalistów w sekretariacie poradni i  pod numerem telefonu:  44 741-64-62.

Konsultacje dla psychologów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu opoczyńskiego do korzystania z konsultacji dotyczących problematyki zawodowej.
Terminy indywidualnych spotkań po wcześniejszym uzgodnieniu z mgr Renatą Jach – psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

tel. 44/741-64-62
r.jach@pppopoczno.pl

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek ,,chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.
Więcej „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja”

Zaklęcia rodziców. Jak wspierać swoje dziecko?

„Nikt nie rodzi się z wbudowanymi umiejętnościami wychowawczymi. Trzeba się tego nauczyć.” Póki nie dotrzemy jako rodzic do takiego momentu, gdy przychodzi nam zmierzyć się z trudem wychowania, pozostaje to w nieświadomej przestrzeni naszego umysłu. Niezliczoną ilość razy pytamy co jest nie tak, co robię nie tak, co robię źle… Jestem rodzicem, więc powinienem wiedzieć jak obchodzić się z moim dzieckiem. Czasem jest dobrze, czasem nadchodzi słabszy czas dla każdego i to od wsparcia, które otrzymamy bądź też nie, zależy powodzenie sprawy.

„Przezywanie przez dziecko nieprzyjemnych emocji w bezpiecznej atmosferze wyposaża człowieka w umiejętność radzenia sobie z nimi”. Pytanie brzmi: jak to zrobić by zrobić to dobrze? Czy w ogóle jest możliwe wychować dobrze dziecko i co tak naprawdę to znaczy? Więcej „Zaklęcia rodziców. Jak wspierać swoje dziecko?”

HARMONOGRAM KONSULTACJI TELEFONICZNYCH dla pedagogów i nauczycieli ze szkół powiatu opoczyńskiego

ROK SZKOLNY 2022/2023

dyżur pełni  –  pedagog mgr Dorota Wiktorowicz

tel. 885-720-603

 

20.09.2022r.   16.00-17.00

11.10.2022r.   16.00-17.00

29.11.2022r.   16.00-17.00

13.12.2022r.   16.00-17.00

17.01.2023r.   16.00-17.00

21.02.2023r.   16.00-17.00

14.03.2023r.   16.00-17.00

04.04.2023r.   16.00-17.00

16.05.2023r.   16.00-17.00

06.06.2023r.   16.00-17.00

Szkolimy się !

Na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, pracownicy Naszej Poradni wzięli udział w szkoleniu dotyczącym ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która weszła w życie z dniem 1 września 2022 roku.  Spotkanie przeprowadziło Wielkopolskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy. Więcej „Szkolimy się !”