O PORADNI

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy jest placówką usługową i ogólnodostępną.

Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne i bezpłatne.

Nasza misja

„Jesteśmy publiczną placówką oświatową pomagającą dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom w dochodzeniu do kolejnych etapów rozwojowych, przezwyciężaniu trudności szkolnych oraz problemów rodzinnych i osobistych.

Naszą pracą chcemy wspierać nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Pragniemy zapobiegać patologiom społecznym promując zdrowy styl życia oraz realizując programy profilaktyczne.

Dążymy do stałego doskonalenia jakości naszych usług poprzez doskonalenie własnych umiejętności pomagania, rozpoznawania i reagowania na potrzeby środowiska lokalnego oraz dostosowywania naszej oferty do oczekiwań naszych klientów. Swoim działaniem obejmujemy cały powiat opoczyński”.

 

Nasza wizja

Dążymy do stałego doskonalenia jakości naszych usług poprzez doskonalenie własnych umiejętności pomagania, rozpoznawania
i reagowania na potrzeby środowiska lokalnego oraz dostosowywania naszej oferty do oczekiwań naszych klientów.

 

Swoim działaniem obejmujemy cały powiat opoczyński tj. miasto i gminę Opoczno, miasto i gminę Drzewica oraz gminy: Białaczów, Żarnów, Mniszków, Sławno, Paradyż i Poświętne.

 

Folder Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 8,22 MB)

 

Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z dn. 19.02.2015 r.(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 150 KB)