Zajęcia TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla dzieci przedszkolnych oraz kl. I-III

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 15-02-2019

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W OPOCZNIE zaprasza na zajęcia TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla dzieci przedszkolnych oraz kl. I-III szkoły podstawowej.


Dla kogo jest TUS?
Dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.


Na czym polega metoda TUS ?
Głównymi celami programu są:
-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.
Dzieci zdobywają możliwość:
– rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
– przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
– poprawę koncentracji uwagi;
– pohamowania spontanicznych reakcji;
– przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
– poprawy samooceny.


Co ćwiczymy na TUS-ie?
Umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.


Zapisy składa się na formularzu zgłoszeniowym w sekretariacie PPP w Opocznie (formularz do pobrania)
Osoby prowadzące: Inga Świderczak – psycholog, Anna Borowiecka – pedagog

Koniec artykułu