Trening EEG Biofeedback

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 23-09-2021

Dla kogo?

Treningi EEG Biofeedback jest nowoczesną formą terapii, polegającą na usprawnianiu pracy mózgu. Wykazuje wysoką skuteczność w redukowaniu objawów nadpobudliwości psychoruchowej i trudności z koncentracją uwagi. Zalecana jest także w przypadku trudności w uczeniu się, w tym tych o charakterze specyficznym (np. dysleksja), zaburzeniach zachowania i nastroju. Może być również stosowana u osób zdrowych, celem zwiększenia możliwości radzenia sobie ze stresem, oraz w treningu tzw. szczytowej wydajności (poprawa wydolności psychofizycznej). Ta metoda pracy przeznaczona jest dla dzieci od ok. 6 roku życia, młodzieży i dorosłych. Aby była ona efektywna, konieczne jest, aby trenujący rozumiał, że za pomocą zmiany swojego stanu psychofizycznego, przede wszystkim relaksacji i/lub koncentracji, bezpośrednio wpływa na to, co dzieje się w grze treningowej. Z tego względu raczej nie zaleca się tego rodzaju zajęć dla osób młodszych, gdyż mogą one mieć trudności zarówno w zrozumieniu istoty treningu, jak i w utrzymywaniu samokontroli, koniecznej do sukcesu. Istotne jest także, aby dziecko pozwoliło sobie przypiąć elektrody i potrafiło bez obecności rodzica/opiekuna spokojnie usiedzieć przed monitorem co najmniej pół godziny, a to również bywa u młodszych dzieci problematyczne.

Co to jest?

Treningi EEG Biofeedback wykorzystują mechanizm tzw. sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu trenowana osoba może wpływać na przebieg własnych procesów fizjologicznych, normalnie niedostępnych świadomości. Trenujący obserwuje i kontroluje funkcje swojego mózgu, dzięki czemu uczy się wywoływać ich pożądany stan. W praktyce zajęcia polegają na tym, że do głowy osoby trenującej mocuje się elektrody, podobne do tych stosowanych w badaniach EEG, które przekazują odczyt jej fal mózgowych do specjalnego sprzętu, który następnie przetwarza je w sygnał cyfrowy i przekazuje do komputera z odpowiednim programem. Program ten obrazuje je w formie prostej gry, prezentowanej trenującemu na monitorze. Może to być np. układanka lub wyścig, zaś zadaniem trenowanej osoby jest sterować przebiegiem gry.

Organizacja terapii.

Aby treningi były skuteczne, powinny odbywać się systematycznie – w naszej Poradni dziecko objęte tą formą pomocy uczęszcza na zajęcia raz w tygodniu. Pierwsze efekty można zaobserwować u osób zdrowych po ok. 15-30 sesjach, zaś u osób z różnego typu trudnościami w funkcjonowaniu po ok. 60 sesjach, co oznacza, że cykl treningów dla jednej osoby trwa co najmniej rok. Ta forma wsparcia cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów Poradni – dotychczas skorzystało z niej ponad 30 osób, zaś na swoją kolej oczekuje ponad 60. Przez kilka lat nasza placówka miała tylko jednego specjalistę, prowadzącego – obok innych zajęć – treningi EEG Biofeedback. Ze względu na dużą liczbę oczekujących, Dyrektor Poradni Anna Kucharska podjęła w 2019 roku decyzję o przeszkoleniu do prowadzenia tych zajęć kolejnych pracowników, co umożliwiło częściowe rozładowanie kolejki – wówczas jeszcze dłuższej, bo ok. 80-osobowej. Nadal jednak „wąskim gardłem”, nie pozwalającym znacząco przyśpieszyć przyjęć zainteresowanych osób, jest kwestia bardzo kosztownego sprzętu – poradnia dysponuje tylko jednym, kilkuletnim już, zestawem do prowadzenia tego rodzaju terapii.

Patrycja Olędzka – psycholog

Koniec artykułu