Program Profilaktyczny Przeciwdziałania Narkomanii „ Wybieram życie”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 19-05-2020

Program Profilaktyczny pt „Wybieram życie” skierowany został do uczniów klas gimnazjalnych i szkół średnich uwzględniając aktywne formy pracy. Na realizację podstawowych bloków tematycznych przeznaczono około sześć godzin pracy. Cele ogólne programu to wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą skutków zażywania środków psychoaktywnych, uczenie podejmowanie racjonalnych decyzji w sprawie substancji uzależniających, kształtowanie umiejętności prawidłowych relacji interpersonalnych, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, kształtowanie poczucia własnej wartości, samoświadomości i samooceny. Zajęcia realizowane były w formie warsztatów i ćwiczeń psychologicznych, które skłaniały do aktywności wszystkich uczestników. Metody aktywizujące wykorzystywane na zajęciach wpływały na przyswajanie treści przez przeżywanie, a nie tylko słuchanie. Zainteresowanie realizacją programu w szkołach było ogromne. W latach 2008-2015 realizowałam corocznie całość programu w następujących szkołach: Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, Zespół Szkół w Ogonowicach, Zespół Szkół Rolniczych oraz Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym , Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu i Prymusowej Woli, Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie, Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Opocznie głównie w klasach III gimnazjum oraz pierwszych licealnych. W latach późniejszych z uwagi na mniejszą ilość godzin, które szkoły mogłyby poświęcić na profilaktykę bardzo często realizowałam określony blok tematyczny wybrany przez szkołę. Niejednokrotnie był to temat „ Skutki zażywania środków psychoaktywnych” oraz warsztat pt „ Budowanie poczucia własnej wartości”. Na początku zajęć przeprowadzałam anonimową ankietę na temat styczności młodzieży ze środkami psychoaktywnymi, dostępności narkotyków w naszym mieście oraz zainteresowania tą tematyką. Okazało się, że najpopularniejszym wśród młodzieży środkiem zmieniającym świadomość jest marihuana oraz że dostęp do kupna narkotyków w naszym mieście jest stosunkowo łatwy. Młodzież nie posiadała dostatecznej wiedzy na temat skutków zażywania środków psychoaktywnych ale w zdecydowanej większości była zainteresowana realizacją tego programu w ich klasie.

Metoda warsztatowa jest moim zdaniem najskuteczniejszą formą pracy z młodymi ludźmi. Zajęcia bardzo często prowadzone były w kręgu, a niektórzy wychowawcy klas, przychylając się do mojej prośby, sami przygotowywali salę przed zajęciami. Uczniowie byli zaciekawieni i zainteresowani taką formą pracy, a zajęcia wzbudzały w nich pozytywne emocje. Pokazały to ankiety ewaluacyjne, które przeprowadzałam na koniec realizacji programu. Przytoczę tutaj niektóre z nich: „szkoda, że tak mało było takich zajęć”, „ zajęcia pomogły mi zastanowić się nad swoim życiem i sensem niszczenia zdrowia uzależnieniami”, „ jestem bardziej świadoma skutków zażywania środków uzależniających”, „ jestem zadowolona z zajęć, zostałam w ciekawy sposób zaznajomiona z problemem”, „ mogłem zabrać głos w problematycznych kwestiach, co mnie satysfakcjonuje”, „ myślę, że te zajęcia dały naszej klasie dużo do myślenia”, „ ważna była dla mnie pomoc w otworzeniu się na innych, zajęcia prowadzone były w ciekawy sposób, że się tak szybko skończyły”. Wiele wypowiedzi uczniów świadczyło o tym, jak duża jest w nich potrzeba rozmowy na ważne dla nich tematy.  Zauważyłam też dużą trudność w określeniu  swoich zainteresowań oraz powiedzeniu o sobie czegoś dobrego. Pomoc uczniom w odkrywaniu i nazywaniu dobrych rzeczy w sobie było dla mnie najcenniejszą nagrodą. Bo właśnie poczucie własnej wartości, samoświadomość oraz pasje chronią człowieka przed uzależnieniem. Na to my pedagodzy, psycholodzy musimy kłaść nacisk w profilaktyce – na wzmacnianie i uwypuklanie ludzkich zasobów. Ten program ma głównie takie zadanie. Pokazać młodemu człowiekowi, że coś jest wart, że nosi w sobie wiele dobra, że może je spożytkować we właściwy sposób, że trzeba wykorzystać swoje umiejętności, które każdy z nas w sobie ma. Młodym ludziom potrzebna jest wiara w siebie, a zadaniem dorosłych wzmacnianie tej wiary. Nie można tego zrobić bez rozmowy, poświęcenia czasu, pokory i chęci zrozumienia drugiego człowieka. Stąd też realizacja tego programu w szkołach po to, aby młodzi ludzie wybierali życie z pełną realizacją siebie.

 Z uwagi na duże zainteresowanie szkół taką formą profilaktyki zamierzamy kontynuować jego realizację w latach następnych.

                                                                                              Marta Milczarczyk

                                                                   pedagog, terapeuta, instruktor teatralny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej W Opocznie

                                                                        

Koniec artykułu