Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 10-09-2020

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 10-09-2020

Chcąc być przy dziecku patrzymy przede wszystkim na nie:
▶️czy się uśmiecha,
▶️czy jest szczęśliwe,
▶️co mówi jego twarz,
▶️jak radzi sobie z emocjami,
▶️czego chce, czego potrzebuje, jak możemy mu pomóc.

W tej uważności zapominamy często o tym, że aby być w pełni w „tu i teraz” powinniśmy obserwować przede wszystkim siebie.
Co mi robi zachowanie dziecka, jak reaguję, gdy odbiega od moich oczekiwań, gdzie w ciele czuję, że zaraz wybuchnę, czy radość sprawia mi wspólna zabawa.
Taki wgląd w siebie pozwoli nam odpowiedzieć na ważne pytanie:
Na ile realnie reaguję na jego potrzeby,
a na ile wykorzystuję je do swoich potrzeb…
Wszyscy potrzebujemy życzliwego zaciekawienia. Dobrze, jeśli poza tym dajemy je dziecku, damy je również samym sobie. Wszak to w naszych oczach i emocjach na co dzień przeglądają się nasze dzieci…💛

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 22-07-2020

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 20-07-2020

Godziny przyjęć Poradnii

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 28-05-2020

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 28-05-2020

DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE !
Od 1 CZERWCA 2020r. PORADNIA W OPOCZNIE
JAK I FILIA W DRZEWICY PRZYWRACA STOPNIOWO PRACĘ STACJONARNĄ !!!

Dbając o wspólne bezpieczeństwo dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy ustaliła niezbędne i konieczne procedury pozwalające na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ogłoszenie

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 22-05-2020

Program Profilaktyczny Przeciwdziałania Narkomanii „ Wybieram życie”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 19-05-2020

Program Profilaktyczny pt „Wybieram życie” skierowany został do uczniów klas gimnazjalnych i szkół średnich uwzględniając aktywne formy pracy. Na realizację podstawowych bloków tematycznych przeznaczono około sześć godzin pracy. Cele ogólne programu to wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą skutków zażywania środków psychoaktywnych, uczenie podejmowanie racjonalnych decyzji w sprawie substancji uzależniających, kształtowanie umiejętności prawidłowych relacji interpersonalnych, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, kształtowanie poczucia własnej wartości, samoświadomości i samooceny. Zajęcia realizowane były w formie warsztatów i ćwiczeń psychologicznych, które skłaniały do aktywności wszystkich uczestników. Metody aktywizujące wykorzystywane na zajęciach wpływały na przyswajanie treści przez przeżywanie, a nie tylko słuchanie. Zainteresowanie realizacją programu w szkołach było ogromne. W latach 2008-2015 realizowałam corocznie całość programu w następujących szkołach: Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, Zespół Szkół w Ogonowicach, Zespół Szkół Rolniczych oraz Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym , Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu i Prymusowej Woli, Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie, Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Opocznie głównie w klasach III gimnazjum oraz pierwszych licealnych. W latach późniejszych z uwagi na mniejszą ilość godzin, które szkoły mogłyby poświęcić na profilaktykę bardzo często realizowałam określony blok tematyczny wybrany przez szkołę. Niejednokrotnie był to temat „ Skutki zażywania środków psychoaktywnych” oraz warsztat pt „ Budowanie poczucia własnej wartości”. Na początku zajęć przeprowadzałam anonimową ankietę na temat styczności młodzieży ze środkami psychoaktywnymi, dostępności narkotyków w naszym mieście oraz zainteresowania tą tematyką. Okazało się, że najpopularniejszym wśród młodzieży środkiem zmieniającym świadomość jest marihuana oraz że dostęp do kupna narkotyków w naszym mieście jest stosunkowo łatwy. Młodzież nie posiadała dostatecznej wiedzy na temat skutków zażywania środków psychoaktywnych ale w zdecydowanej większości była zainteresowana realizacją tego programu w ich klasie.

czytaj więcej;

Amatorski Teatr Profilaktyczny „Droga do…” działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 19-05-2020

„Droga do…… zrozumienia, miłości, akceptacji, tolerancji.
Droga do spełnienia, samorealizacji, poznawania siebie i innych.
Droga do tego, aby czuć kim się jest i do czego się zmierza.
Aby żyć uważnie.
Droga do zmian…..”

Tak uczestnicy Amatorskiego Teatru Profilaktycznego  w Opocznie nazwali swój teatr. Właśnie „ Droga do….”. Jak powstała  grupa teatralna?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie od dawna poszukiwała nowej formuły komunikacji z młodzieżą. Moje osobiste zainteresowanie teatrem oraz doświadczenie pracy zdobyte podczas prowadzenia warsztatów profilaktycznych na terenie Powiatu Opoczyńskiego zaowocowało chęcią utworzenia Amatorskiego Teatru Profilaktycznego.

czytaj więcej;

Konkurs PPP „Ogarnąć koronawirusa”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 04-05-2020

Nadszedł dla nas Wszystkich bardzo trudny czas. Musimy stawić czoło wielu wyzwaniom jakie niesie stan epidemiczny w kraju oraz w Powiecie Opoczyńskim. Na swój sposób przeżywają ten stan także dzieci i młodzież. Poradnia rozumie ich uczucia i emocje. Chce więc zaproponować konkurs, który pomoże im ,,Ogarnąć koronawirusa” w sposób dla nich najbardziej przystępny i zrozumiały pozwalający na zmierzenie się z tym niewidzialnym wrogiem.

Pliki do pobrania:

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 24-04-2020

Dziś ważny Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej (ang. Parental Alienation Awareness Day) – nieformalne międzynarodowe święto, obchodzone od 2006 corocznie 25 kwietnia, zapoczątkowane przez kanadyjską organizację Parental Alienation Awareness Organization (PAAO).
Celem dzisiejszego dnia jest uświadomienie społeczeństwu problemu negatywnych skutków działań prowadzących do wywołania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 24-04-2020

W trakcie izolacji większość dzieci spędza czas w swoich ciepłych, bezpiecznych domach. Ale co wtedy, kiedy mieszkają z kimś, kto je krzywdzi….?
Pandemia to nie tylko niebezpieczeństwo sanitarne. To także czas, w którym nasila się przemoc domowa, a jej ofiary są bezbronne, jak nigdy dotąd.
Dziś rozpoczęliśmy kampanię „Za drzwiami”, w której apelujemy, by w tym trudnym czasie być szczególnie uważnym i reagować na przemoc wobec dzieci.
Każdy z nas może uratować życie lub zdrowie dziecka. Pomóż tym, którzy nie mogą samodzielnie szukać pomocy.

Egzamin ósmoklasisty

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 24-04-2020

Egzamin maturalny

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 24-04-2020

Egzamin zwodowy

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 24-04-2020

Propozycja ćwiczeń ortograficznych do pracy zdalnej

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 24-04-2020

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 22-04-2020

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 22-04-2020

Kwarantanna jest dla nas okresem bardzo trudnym. Z wielu stron słychać głosy o tym, że powinno się ten czas wykorzystać jak najlepiej- na wzmożony rozwój intelektualny, szukanie nowych pasji, naukę nowego języka. Jeśli czujesz się na siłach, to bardzo dobrze! Jeśli jednak sytuacja wokół cię przytłacza, nie powinieneś się czuć zmuszony do intensywnego rozwijania obecnych pasji, znajdowania nowych zainteresowań i innych zajęć które „zagospodarują” ten wolny czas. Zdrowie, zarówno psychiczne jak i fizyczne, powinno być naszym priorytetem, szczególnie teraz.

Nie czuj się źle, jeśli kwarantanna nie jest dla Ciebie czasem wzmożonej pracy. Nie zmuszaj też do pracy innych, jeśli nie czują się na siłach jej teraz podjąć. Pandemia nie jest czasem na określanie granic naszej produktywności. Teraz powinniśmy skupić się na okazywaniu sobie nawzajem jak największego wsparcia. Jeśli możesz, porozmawiaj z osobą która spędza kwarantannę w samotności. Potrzebujemy teraz kontaktu z innym człowiekiem bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 21-04-2020

AUTYZM – OBJAWY NIEPOKOJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROZWOJU

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 21-04-2020

Jako że autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, objawy dotyczące zachowania i funkcjonowania dziecka zmieniają się wraz z jego wiekiem .
Dziś ulotka : AUTYZM – OBJAWY NIEPOKOJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROZWOJU.

Wskazówki do pracy dla nauczycieli — Jak pracować z uczniem słabowidzącym w szkole.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 21-04-2020

Porady dla Rodziców dziecka, które się jąka – SKORZYSTAJ !!!!

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 21-04-2020

Bunt nastolatka – czyli naturalny etap rozwoju

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 21-04-2020

link do artykułu na stronie: www.sukcesdziecka.pl
https://sukcesdziecka.pl/blog/bunt-nastolatka-czyli-naturalny-etap-rozwoju/?fbclid=IwAR3lD9kVPCOQLQhaQVOhjy7nnP7P9KSHXQNitN0o2pY6johYET8-Tf2VW3E

ZABAWA Z ORTOGRAFIĄ !!! Aplikacja dyktanda.online

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 20-04-2020

link do strony: www.dyktanda.online
https://dyktanda.online/app/dyktando/137?fbclid=IwAR12ZYYTth4rKMQJcfQAU341miK4BNLUpFuyMEbgSHH-gZMM8SNmNtUtAzI

Samookaleczanie u dzieci: z jakich powodów dzieci zadają sobie rany?

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 20-04-2020

link do artykułu na stronie: www.psychiatria.pl
https://www.psychiatria.pl/artykul/samookaleczanie-u-dzieci-z-jakich-powodow-dzieci-zadaja-sobie-rany/24467?fbclid=IwAR3krr2VTArUqfxroaPyylHtLFd2U-6uiV8V8Z7PEyLzCXFIoM2Mo1u4fLE

Nie tylko bicie jest przemocą! Słowa mogą ranić równie mocno

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 17-04-2020

link do artykułu na stronie: https://dziecisawazne.pl
https://dziecisawazne.pl/nie-tylko-bicie-jest-przemoca-slowa-moga-ranic-rownie-mocno/?fbclid=IwAR166b9UjUkuSJL9EjKHo8YdBWE-z7srkEp-NB-vhwOSYWlo57Dro5jUGXY

Ja tylko klikam?

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 16-04-2020

link do artykułu na stronie: https://charaktery.eu
https://charaktery.eu/artykul/ja-tylko-klikam?fbclid=IwAR3LXhNewVoYTjX4pyrOJgExlfZ7Hm1DkEzzP740lzf7PCZwUe0hJIdpqqI

16 Kwietnia – Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 16-04-2020

link do artykułu na stronie: www.odkrywamyzakryte.com
https://www.odkrywamyzakryte.com/dzieci-niewolnicy-we-wspolczesnym-swiecie/?fbclid=IwAR2jnVro7bqwXNk0X9rVvad8MryS6D1H68eRWJdttN42s1hNiyYuzqxduCg

NIE POZWÓL, ABY ZAWŁADNĘŁO TOBĄ POCZUCIE WINY

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Artykuły | Data: 16-04-2020

„Niektórzy rodzice przez lata kumulują w sobie rosnące poczucie winy. Obserwowanie zmagań swojego dziecka – czy to natury społecznej, naukowej czy emocjonalnej – jest trudnym doświadczeniem. Na pewno nie raz straciłeś cierpliwość lub byłeś zbyt zmęczony, aby zareagować lub działać zgodnie z planem. To normalne, że masz wątpliwości związane ze swoimi wyborami dotyczącymi twojego dziecka.

czytaj więcej;

APEL STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO!

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 15-04-2020