Letnie spotkania terapeutyczne „Wakacje z Poradnią”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 07-09-2021

W dniach 16.08-20.08.2021 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie odbyły się letnie spotkania terapeutyczne pod nazwą „Wakacje z Poradnią” . W zajęciach brały udział dzieci korzystające z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tutejszej Poradni. Spotkania te to połączenie wakacyjnych zabaw i gier grupowych z elementami pracy terapeutycznej, co dało możliwość  rozwijania w przystępnej formie funkcji percepcyjno-motorycznych ważnych w doskonaleniu umiejętności czytania, pisania i liczenia niezbędnych dla odniesienia sukcesu szkolnego. Oprócz celów edukacyjnych zajęcia te stwarzały okazję  doskonalenia umiejętności społecznych w tym przestrzeganie norm grupowych, zasad bezpiecznego poruszania się po mieście. Kolejnym ważnym elementem spotkań było  poznawanie ważnych instytucji w najbliższym środowisku, historii i bogactwa kultur ludowej okolic Opoczna. W tym celu odbyły się wycieczki do Muzeum Regionalnego oraz Biblioteki Publicznej im. Janasa w Opocznie, spotkanie z twórczyniami ludowymi z Klubu Seniora Promyk. W ramach zajęć uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w zabawach malarskich literackich i konstrukcyjnych, Ważnym elementem zajęć było nabywanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami przy wykorzystaniem technik bajkoterapii.

Zajęcia te spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród uczestników, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych edycjach wakacji z poradnia.

Wakacje z poradnią prowadziły mgr Monika Szwagrzyk i mgr Katarzyna Banasik            

Koniec artykułu