Kadra poradni

OPOCZNO:

1. mgr Anna Kucharska – dyrektor poradni, logopeda
2. mgr Małgorzata Orłowska – wicedyrektor, pedagog
3. mgr Inga Świderczak – kierownik filii, psycholog
4. mgr Halina Kucharska – pedagog
5. mgr Dorota Wiktorowicz – pedagog
6. mgr Patrycja Olędzka – psycholog
7. mgr Ewa Grad – psycholog
8. mgr Karolina Marecka – psycholog
9. mgr Dagmara Staniszewska – Telus – pedagog
10. mgr Katarzyna Banasik – pedagog
11. mgr Anna Borowiecka – pedagog
12. mgr Agnieszka Nojek – logopeda
13. mgr Iwona Kresa – logopeda
14. mgr Joanna Chromińska – psycholog
15. mgr Małgorzata Nasulewicz – pedagog
16. mgr Marta Milczarczyk – pedagog
17. mgr Renata Jach – psycholog
18. mgr Monika Szwagrzyk – pedagog

dr Beata Bolek – lekarz konsultant

Pracownicy administracji i obsługi:
1. mgr Ewelina Garczyk – główna księgowa
2. mgr Marianna Gruszczyńska – starszy specjalista do spraw kadr i płac
3. mgr Bożena Kozłowska – starszy specjalista d/s administracyjnych
4. Sylwia Pacan – starszy referent
5. Bożena Wiatrowska – pracownik obsługi

 

DRZEWICA:
1. mgr Urszula Kudyba – pedagog
2. mgr Grażyna Chałubińska – pedagog
3. mgr Monika Madej – psycholog
4. mgr Alina Minkina – logopeda

Pracownicy administracji i obsługi:
1. mgr Ewa Woźniak – starszy specjalista d/s administracyjnych
2. Anna Michałowicz – pracownik obsługi