HARMONOGRAM GRUPY WSPARCIA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH I NAUCZYCIELI W PP-P w OPOCZNIE

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 23-09-2019

ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawowym celem grupy wsparcia jest integracja środowiska specjalistów pracujących w szkołach na terenie powiatu. Spotkania służą usprawnieniu przepływu informacji między pracownikami z różnych placówek oświatowych. Zajmujemy się przede wszystkim rozwiązywaniem bieżących problemów jakie napotykają w swojej pedagodzy szkolni i nauczyciele uczący. Formuła spotkań zmienia się, dostosowując do potrzeb i oczekiwań uczestników. Dużą wagę przykładamy do tworzenia na spotkaniach przyjaznej atmosfery, umożliwiającej bezpieczne dzielnie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy mają okazję do poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, oraz doskonalenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.
Do uczestnictwa w grupie wsparcia ZAPRASZAMY wszystkich chętnych pedagogów szkolnych oraz nauczycieli zainteresowanych pracą nad sobą oraz rozwojem zawodowym.

L.p. Termin, godzina, miejsce.

  1. 29 październik 2019 r (wtorek) , pokój nr 8, godz. 17.00
  2. 26 listopad 2019 r (wtorek), pokój nr 8, godz. 17.00
  3. 17 grudnia 2019 r (wtorek), pokój nr 8, godz. 17.00
  4. 21 stycznia 2020 r (wtorek), pokój nr 8, godz. 17.00
  5. 18 luty 2020 r (wtorek), pokój nr 8, godz. 17.00
  6. 24 marca 2020 r (wtorek), pokój nr 8, godz. 17.00
  7. 21 kwietnia 2020 r (wtorek), pokój nr 8, godz. 17.00
  8. 26 maja 2020 r (wtorek), pokój nr 8, godz. 17.00

Koniec artykułu