DO POBRANIA

ZGŁOSZENIE SZKOŁY(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 88 KB)

ZGŁOSZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ – (typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 88 KB)

Wniosek o przekazanie dokumentacji do Dyrektora Poradni(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 88.00 KB)

Wniosek o przekazanie dokumentacji do Kierownika Filii(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 92.00 KB)

SKIEROWANIE NA BADANIA SPECJALISTYCZNE DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIA Z ZABURZENIAMI W PISANIU(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 352.333 KB)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PRZY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OPOCZNIE (typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 619.075 KB)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PRZY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OPOCZNIE W CELU WYDANIA OPINII DOTYCZĄCEJ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 607.678 KB)

OPINIA NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY LUB INNYCH SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM, KTÓREGO RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE ZŁOŻYLI DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OPOCZNIE WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 614.863 KB)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie (do celów wydania opinii dotyczącej zindywidualizowanej ścieżki kształcenia)(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 556 KB)

Opinia Szkoły dot. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 540 KB)