NAGRODĘ ŁÓDZKIEGO KURATORA

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 14-10-2021

NASZA KOLEŻANKA DAGMARA STANISZEWSKA – TELUS , PEDAGOG PPP W OPOCZNIE OTRZYMAŁA
NAGRODĘ ŁÓDZKIEGO KURATORA
OŚWIATY – GRATULUJEMY !!!

„Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 06-10-2021

Harmonogram dyżurów w ramach „Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji” – w PPP w Opocznie
Harmonogram dyżurów w ramach „Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji” – w PPP w Drzewicy

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 24-09-2021

20 września wszystkie przedszkolaki od najmłodszego, aż po starszaka, świętowały Dzień Przedszkolaka.
Wychowawczynie Joanna Barska i Bożena Stępień zadbały o organizację tego dnia i odświętny wystrój sali.
Już od samego rana panowała wesoła i radosna atmosfera. Przedszkolaków powitała pani dyrektor Małgorzata Wawrzyńczak-Pawul, przekazując słodki upominek oraz pani Grażyna Chałbińska — pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drzewicy. Pani Grażyna przeprowadziła zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe przeplatane konkurencjami sportowymi. Dzieci wspaniale bawiły się, śpiewały, brały udział w zabawach i konkursach. Wspólna zabawa przyniosła dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Obchody „Dnia Przedszkolaka” zakończyły się wręczeniem medali „Jestem przedszkolakiem” oraz drobnych upominków od pań i rodziców.
Dziękujemy pani pedagog Grażynie Chałbińskiej za wspólnie spędzony czas z naszymi przedszkolakami.

czytaj więcej;

Trening EEG Biofeedback

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 23-09-2021

Dla kogo?

Treningi EEG Biofeedback jest nowoczesną formą terapii, polegającą na usprawnianiu pracy mózgu. Wykazuje wysoką skuteczność w redukowaniu objawów nadpobudliwości psychoruchowej i trudności z koncentracją uwagi. Zalecana jest także w przypadku trudności w uczeniu się, w tym tych o charakterze specyficznym (np. dysleksja), zaburzeniach zachowania i nastroju. Może być również stosowana u osób zdrowych, celem zwiększenia możliwości radzenia sobie ze stresem, oraz w treningu tzw. szczytowej wydajności (poprawa wydolności psychofizycznej). Ta metoda pracy przeznaczona jest dla dzieci od ok. 6 roku życia, młodzieży i dorosłych. Aby była ona efektywna, konieczne jest, aby trenujący rozumiał, że za pomocą zmiany swojego stanu psychofizycznego, przede wszystkim relaksacji i/lub koncentracji, bezpośrednio wpływa na to, co dzieje się w grze treningowej. Z tego względu raczej nie zaleca się tego rodzaju zajęć dla osób młodszych, gdyż mogą one mieć trudności zarówno w zrozumieniu istoty treningu, jak i w utrzymywaniu samokontroli, koniecznej do sukcesu. Istotne jest także, aby dziecko pozwoliło sobie przypiąć elektrody i potrafiło bez obecności rodzica/opiekuna spokojnie usiedzieć przed monitorem co najmniej pół godziny, a to również bywa u młodszych dzieci problematyczne.

czytaj więcej;

Badamy mowę, wzrok i słuch.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 23-09-2021

15 września grupę 5-6 latków odwiedziły panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drzewicy, logopeda pani Alina Minkina, praktykantka Aleksandra Kopytowska oraz psycholog pani Monika Madej. W tym dniu odbyło się przesiewowe badanie mowy oraz badanie za pomocą Powszechnego Systemu Diagnostyki Wad Widzenia „Widzę” i Systemu Powszechnych Badań Słuchu „Słyszę”. Badanie było zaplanowane przez wychowawczynię Bożenę Stępień za zgodą rodziców i miało na celu skontrolowanie u przedszkolaków mowy, oraz słuchu i wzroku.
Spotkanie z dziećmi przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Panie przekazały rodzicom przebadanych przedszkolaków informację zwrotną dotyczącą wyników badań.

czytaj więcej;

„Grupa wsparcia dla pedagogów i nauczycieli”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 17-09-2021

Zapraszamy pedagogów szkolnych i nauczycieli ze szkół powiatu opoczyńskiego na spotkania w PP-P w Opocznie w związku z działającą „Grupą wsparcia dla pedagogów i nauczycieli”.
Grupa w poradni działa już od kilku lat.
Formuła spotkań zmienia się, dostosowując do potrzeb i oczekiwań uczestników. Podstawowym celem grupy jest integracja środowiska specjalistów pracujących w szkołach na terenie powiatu. Spotkania służą usprawnianiu przepływu informacji między pracownikami z różnych placówek oświatowych.

czytaj więcej;

Amatorski Teatr Profilaktyczny „Droga do…” działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 13-09-2021

„ Droga do…… zrozumienia, miłości, akceptacji, tolerancji.
Droga do spełnienia, samorealizacji, poznawania siebie i innych.
Droga do tego, aby czuć kim się jest i do czego się zmierza.
Aby żyć uważnie.
Droga do zmian…..”

Tak uczestnicy Amatorskiego Teatru Profilaktycznego w Opocznie nazwali swój teatr. Właśnie „ Droga do….”. Jak powstała grupa teatralna?
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie od dawna poszukiwała nowej formuły komunikacji z młodzieżą.
Moje osobiste zainteresowanie teatrem oraz doświadczenie pracy zdobyte podczas prowadzenia warsztatów profilaktycznych na terenie Powiatu Opoczyńskiego zaowocowało chęcią utworzenia Amatorskiego Teatru Profilaktycznego.

czytaj więcej;

KRAINA RUCHU TWÓRCZEGO

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 11-09-2021

Kolejna podróż według idei zabaw fundamentalnych w przedszkolu, to KRAINA RUCHU TWÓRCZEGO. W ramach tej przygody odbyły się zajęcia profilaktyczne z Panią Małgorzata Nasulewicz – pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie. Podczas zajęć dzieci utrwaliły zasady zdrowego odżywiania i odbył się trening wytrzymałości🏃‍♀️🏃‍♂️💪Była to wesoła i bardzo „wyczynowa” zabawa. Zajęcia te miały na celu uświadomienie dzieciom jak ważny jest zdrowy styl życia: zdrowe odżywianie i trening sprawności fizycznej. Współpraca z PORADNIĄ i naszą ZIELONĄ DOLINKĄ już intensywnie się rozpoczęła 💪🏃‍♀️🏃‍♂️A było tak ….

czytaj więcej;

Letnie spotkania terapeutyczne „Wakacje z Poradnią”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 07-09-2021

W dniach 16.08-20.08.2021 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie odbyły się letnie spotkania terapeutyczne pod nazwą „Wakacje z Poradnią” . W zajęciach brały udział dzieci korzystające z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tutejszej Poradni. Spotkania te to połączenie wakacyjnych zabaw i gier grupowych z elementami pracy terapeutycznej, co dało możliwość  rozwijania w przystępnej formie funkcji percepcyjno-motorycznych ważnych w doskonaleniu umiejętności czytania, pisania i liczenia niezbędnych dla odniesienia sukcesu szkolnego. Oprócz celów edukacyjnych zajęcia te stwarzały okazję  doskonalenia umiejętności społecznych w tym przestrzeganie norm grupowych, zasad bezpiecznego poruszania się po mieście. Kolejnym ważnym elementem spotkań było  poznawanie ważnych instytucji w najbliższym środowisku, historii i bogactwa kultur ludowej okolic Opoczna. W tym celu odbyły się wycieczki do Muzeum Regionalnego oraz Biblioteki Publicznej im. Janasa w Opocznie, spotkanie z twórczyniami ludowymi z Klubu Seniora Promyk. W ramach zajęć uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w zabawach malarskich literackich i konstrukcyjnych, Ważnym elementem zajęć było nabywanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami przy wykorzystaniem technik bajkoterapii.

czytaj więcej;

Konferencja „Pandemia i jej wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży” – 10 czerwca 2021, g. 11:00

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 10-06-2021

„PANDEMIA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY” – KONFERENCJA

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 08-06-2021

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję pn. „Pandemia i jej wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 10 czerwca 2021 roku o godz. 11:00.

Konferencja będzie transmitowana on-line na kanale YouTube Powiat Opoczyński.

Organizatorami konferencji są: Starostwo Powiatowe w Opocznie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie, SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Program Konferencji:

11:00 – Rozpoczęcie i powitanie uczestników konferencji – Wicestarosta Maria Barbara Chomicz

  •  „Dobre i słabe strony nauki zdalnej w ocenie uczniów, nauczycieli, rodziców”

Anna Kucharska, Dyrektor Poradni PP w Opocznie

  • „Aspekty funkcjonowania psychologicznego dzieci i młodzieży”

Anna Reszka, psycholog Poradni/Kierownik Filii Poradni w Drzewicy

  • „Wykluczenia i nierówności edukacyjne wynikające z pandemii”

Małgorzata Nasulewicz, pedagog Poradni

Przerwa kawowa ok. godz.12:30 ( 15 minut)

  • „Trudności i problemy dzieci i młodzieży zgłaszane do Poradni”

Katarzyna Banasik, pedagog Poradni

  •  „Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w okresie pandemii”

Sylwia Kapusta, pedagog

Justyna Pręcikowska, psycholog SOSW w Opocznie

  •  „Dzieci i młodzież w pieczy zastępczej i ich problemy”

Małgorzata Rzeźnik, Kierownik ZRPZ w PCPR w Opocznie

  •  „Jak pomóc uczniom wrócić do nauczania stacjonarnego w szkole”

Małgorzata Orłowska, Wicedyrektor i pedagog Poradni

Godz. 14:00-14:30 zakończenie konferencji.

Serdecznie zapraszamy.

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT OPOCZYŃSKI na rok szkolny 2021/2022

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 13-04-2021

Oferta poniżej w pliku *.pdf

23 lutego 2021 obchodzony był Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 03-03-2021

Depresja u dzieci i młodzieży staje się problemem coraz bardziej powszechnym, a okres pandemii niestety ten problem istotnie jeszcze pogłębia.
Badania Narodowego Funduszu Zdrowia z 2014 roku pokazują, że w Polsce leczy się na nią około 8 tyś. dzieci.
W przypadku nastolatków badania szacują, że w danym momencie 3-5% z nich cierpi na depresję.
Do 18 r.ż. około 20% młodych ludzi będzie mała już za sobą przynajmniej jeden epizod depresji.
Jeśli statystycznie 5% nastolatków cierpi na depresję, oznacza to, że w każdej 30-osobowej klasie jest 1-2 uczniów z chorobowo obniżonym nastrojem.
Aktualnie obserwujemy w poradni zwiększoną ilość zgłoszeń dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi.
Nauka w trybie zdalnym, brak kontaktów z grupą rówieśniczą oto główne powody nasilających się tego typu zaburzeń.
Jeśli dziecko dodatkowo ma złożoną sytuację rodzinną to jest to kolejny czynnik wpływający na obniżenie nastroju u dzieci.
W związku z powyższym 24 lutego odbyła się on-line prelekcja dla rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy „Depresja u dzieci i młodzieży” przeprowadzona przez psycholog Monikę Madej z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie Filia w Drzewicy.
Omówiono przyczyny, objawy oraz maski depresji, a także motywy podejmowania przez młodzież prób samobójczych. Wszystkich rodziców, nauczycieli, opiekunów i uczniów, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w tym zakresie zapraszamy do kontaktu z Poradnią w Opocznie
– tel. 447416462 oraz Filią w Drzewicy- tel. 726336330.

Opis zdjęcia: Psycholog Monika Madej

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 04-01-2021

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 04-01-2021

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 06-12-2020

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury konkursu plastycznego „Ogarnij koronawirusa”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 25-09-2020

Skład Jury:
1. Anna Kucharska dyrektor Poradni P–P w Opocznie – Przewodnicząca Jury
2. Elżbieta Róg – plastyk – członek Jury
3. Patrycja Olędzka – psycholog poradni – członek Jury
4. Małgorzata Nasulewicz – pedagog poradni – członek Jury
Na konkurs wpłynęły 62 prace plastyczne. Jury oceniało
• spójność i czytelność przekazu,
• wykorzystywanie przestrzeni pracy,
• oryginalność i estetyka wykonania,
• ładunek emocjonalny pracy,
W kategorii klasa „0” (16 prac):
 nagrodę główną otrzymuje Artur Cuper ze Szkoły Podstawowej w Żarnówie
 nagrody specjalne otrzymują:
1. Wiktoria Nowak z Przedszkola nr 2 w Opocznie
2. Antoni Kowalski z Przedszkola nr 5 w Opocznie
3. Jakub Janecki z Przedszkola nr 4 w Opocznie
4. Bracia Tomasz i Szymon Jurek z Przedszkola nr 4 w Opocznie
5. Dawid Wojtarek z Przedszkola nr 2 w Opocznie
Wyróżnienia otrzymują:
1. Apolonia Matyśkiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
2. Zofia Pomykała Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gość.
3. Piotr Jachimowski Przedszkole nr 5 w Opocznie
4. Iga Sulgostowska Przedszkole Akademia Malucha w Opocznie
5. Kamila Bąk Przedszkole Akademia Malucha w Opocznie
6. Jakub Melka Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
7. Aleksy Gruszecki Przedszkole Akademia Malucha w Opocznie
8. Bartosz Marecki Przedszkole Samorządowe w Drzewicy
9. Jan Belica Przedszkole nr 2 w Opocznie
10. Florian Baranowski Przedszkole nr 8 w Opocznie
W kategorii klasy I-III Szkoły Podstawowej (13 prac):
 nagrodę główną otrzymuje Maja Stolarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie
 nagrody specjalne otrzymują:
1. Eliza Karasińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Opocznie
2. Natalia Padusińska ze Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
3. Patryk Fiderek ze Szkoły Podstawowej w Kraśnicy

Wyróżnienia otrzymują:
1. Kacper Marecki Szkoła Podstawowa w Drzewicy
2. Malwina Gąsiorek Szkoła Podstawowa w Bielowicach
3. Nikola Wawrzyńczak Szkoła Podstawowa w Radzicach Dużych
4. Amelia Muszyńska Szkoła Podstawowa w Kraśnicy
5. Nikola Gmaj Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
6. Karolina Adamkowska Szkoła Podstawowa w Kraśnicy
7. Kinga Kuligowska Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie
8. Maja Szołowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
9. Damian Stuleblak Szkoła Podstawowa w Kraśnicy

W kategorii klasy IV-VI Szkoły Podstawowej (33 prace):
 nagrodę główną otrzymuje Maja Stępień kl. V Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
 nagrody specjalne otrzymują:
1. Maria Kowalczyk kl. V Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
2. Bartłomiej Zwoliński kl. V Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
3. Kamila Jaszewska kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
4. Amelia Kłys kl. V Szkoła Podstawowa w Mroczkowie Gość.
5. Aleksander Sówka kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
6. Stanisław Sobczyk kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
7. Zuzanna Jurek kl. V Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
Wyróżnienia otrzymują:
1. Hanna Ambroziak Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
2. Roksana Słodkowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
3. Jan Podlasin Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
4. Aleksandra Goworek Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
5. Dominika Juszczyńska Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
6. Filip Pawlak Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
7. Jakub Kuśmierski Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
8. Zofia Karkocha Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
9. Maja Goworek Szkoła Podstawowa w Zachorzowie ( 2 prace)
10. Magdalena Goska Szkoła Podstawowa w Kraśnicy
11. Bartosz Jetz Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
12. Dawid Lewandowski Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
13. Jagoda Kuleta Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
14. Maciej Krzysztofik Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
15. Zuzanna Lewandowska Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
16. Kuba Szołowski Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
17. Jakub Waliński Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
18. Wiktor Deperas Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
19. Lena Białas Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
20. Gabriela Majchrzak Szkoła Podstawowa nr 1 w Opocznie
21. Maja Strzelecka Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
22. Szymon Cieluch Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
23. Dominik Ksyta Szkoła Podstawowa w Zachorzowie
24. Dawid Zarębski Szkoła Podstawowa w Zachorzowie

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 22-07-2020

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 20-07-2020

Godziny przyjęć Poradnii

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 28-05-2020

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 28-05-2020

DRODZY RODZICE, UCZNIOWIE !
Od 1 CZERWCA 2020r. PORADNIA W OPOCZNIE
JAK I FILIA W DRZEWICY PRZYWRACA STOPNIOWO PRACĘ STACJONARNĄ !!!

Dbając o wspólne bezpieczeństwo dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy ustaliła niezbędne i konieczne procedury pozwalające na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ogłoszenie

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 22-05-2020

Program Profilaktyczny Przeciwdziałania Narkomanii „ Wybieram życie”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 19-05-2020

Program Profilaktyczny pt „Wybieram życie” skierowany został do uczniów klas gimnazjalnych i szkół średnich uwzględniając aktywne formy pracy. Na realizację podstawowych bloków tematycznych przeznaczono około sześć godzin pracy. Cele ogólne programu to wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą skutków zażywania środków psychoaktywnych, uczenie podejmowanie racjonalnych decyzji w sprawie substancji uzależniających, kształtowanie umiejętności prawidłowych relacji interpersonalnych, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi, kształtowanie poczucia własnej wartości, samoświadomości i samooceny. Zajęcia realizowane były w formie warsztatów i ćwiczeń psychologicznych, które skłaniały do aktywności wszystkich uczestników. Metody aktywizujące wykorzystywane na zajęciach wpływały na przyswajanie treści przez przeżywanie, a nie tylko słuchanie. Zainteresowanie realizacją programu w szkołach było ogromne. W latach 2008-2015 realizowałam corocznie całość programu w następujących szkołach: Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, Zespół Szkół w Ogonowicach, Zespół Szkół Rolniczych oraz Gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym , Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu i Prymusowej Woli, Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie, Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Opocznie głównie w klasach III gimnazjum oraz pierwszych licealnych. W latach późniejszych z uwagi na mniejszą ilość godzin, które szkoły mogłyby poświęcić na profilaktykę bardzo często realizowałam określony blok tematyczny wybrany przez szkołę. Niejednokrotnie był to temat „ Skutki zażywania środków psychoaktywnych” oraz warsztat pt „ Budowanie poczucia własnej wartości”. Na początku zajęć przeprowadzałam anonimową ankietę na temat styczności młodzieży ze środkami psychoaktywnymi, dostępności narkotyków w naszym mieście oraz zainteresowania tą tematyką. Okazało się, że najpopularniejszym wśród młodzieży środkiem zmieniającym świadomość jest marihuana oraz że dostęp do kupna narkotyków w naszym mieście jest stosunkowo łatwy. Młodzież nie posiadała dostatecznej wiedzy na temat skutków zażywania środków psychoaktywnych ale w zdecydowanej większości była zainteresowana realizacją tego programu w ich klasie.

czytaj więcej;

Amatorski Teatr Profilaktyczny „Droga do…” działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności, Artykuły | Data: 19-05-2020

„Droga do…… zrozumienia, miłości, akceptacji, tolerancji.
Droga do spełnienia, samorealizacji, poznawania siebie i innych.
Droga do tego, aby czuć kim się jest i do czego się zmierza.
Aby żyć uważnie.
Droga do zmian…..”

Tak uczestnicy Amatorskiego Teatru Profilaktycznego  w Opocznie nazwali swój teatr. Właśnie „ Droga do….”. Jak powstała  grupa teatralna?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie od dawna poszukiwała nowej formuły komunikacji z młodzieżą. Moje osobiste zainteresowanie teatrem oraz doświadczenie pracy zdobyte podczas prowadzenia warsztatów profilaktycznych na terenie Powiatu Opoczyńskiego zaowocowało chęcią utworzenia Amatorskiego Teatru Profilaktycznego.

czytaj więcej;

Konkurs PPP „Ogarnąć koronawirusa”

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 04-05-2020

Nadszedł dla nas Wszystkich bardzo trudny czas. Musimy stawić czoło wielu wyzwaniom jakie niesie stan epidemiczny w kraju oraz w Powiecie Opoczyńskim. Na swój sposób przeżywają ten stan także dzieci i młodzież. Poradnia rozumie ich uczucia i emocje. Chce więc zaproponować konkurs, który pomoże im ,,Ogarnąć koronawirusa” w sposób dla nich najbardziej przystępny i zrozumiały pozwalający na zmierzenie się z tym niewidzialnym wrogiem.

Pliki do pobrania:

Egzamin ósmoklasisty

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 24-04-2020

Egzamin maturalny

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 24-04-2020

Egzamin zwodowy

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 24-04-2020

APEL STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO!

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 15-04-2020

Aktualność dodana przez: admin | Kategoria: Aktualności | Data: 05-04-2020

Drodzy Rodzice, Nauczyciele !
Jeśli będziecie chcieli porozmawiać o tym trudnym dla Was czasie,
o obawach, niepokoju i przeżywanych trudnościach zapraszamy
do skorzystania z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy.
Zadzwońcie do nas!