Piknik Powiatowy „Planuję zdrowe aktywne życie”

W dniu 25.08.2023r. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie uczestniczyli w Powiatowym Pikniku „Planuję zdrowe aktywne życie” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi udzielali porad i konsultacji osobom zgłaszającym się po wsparcie, udostępniali też materiały informacyjne.

Podczas pikniku przedstawiono elementy następujących form terapeutycznych:

  • Terapia Biofeedback – terapia wspomagająca z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania – dla dzieci nadpobudliwych – ADHD, spowolniałych psychoruchowo – ADD, z trudnościami w nauce, zaburzeniami orientacji przestrzennej, z obniżona sprawnością manualną, z tikami, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją.
  • Terapia integracji sensorycznej (SI) – dla dzieci z zaburzeniami integracji sensoryczno-motorycznej.

Otwarte punkty, gdzie każdy mógł skorzystać z elementów terapii prowadzonych przez pedagogów, psychologów oraz logopedów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, za co serdecznie DZIĘKUJEMY…

Autor artykułu: Anna Borowiecka