Zmieniamy się dla WAS

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele, z radością informujemy o zmianach. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie oraz filii w Drzewicy dobiegają końca prace remontowe, w efekcie których placówka zyskała ekonomiczne oświetlenie, instalację przeciwpożarową, nowe okna w wybranych pomieszczeniach oraz sanitariaty.

Odnowiono gabinety diagnostyczno-terapeutyczne. W ramach poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w siedzibie poradni w Opocznie zamontowane zostały pochwyty oraz mata i profile antypoślizgowe przy wejściu do budynku. Wymieniono drzwi wejściowe oraz do wszystkich pomieszczeń wewnątrz placówki. W głównym ciągu komunikacyjnym poradni oraz filii ułożono wykładzinę antypoślizgową. Na ścianach korytarza zamontowano wykładzinę, z wydzieleniem pasów kontrastujących, oznakowano pomieszczenia w alfabecie Braille’a. Przy wejściu do budynku oraz w pomieszczeniach sanitarnych zamontowane zostały przyciski dźwiękowe, umożliwiające wezwanie w razie potrzeby pracownika poradni. W celu ułatwienia aktywności i samodzielności w poruszaniu się osobom z niepełnosprawnością słuchową na terenie poradni w Opocznie oraz filii w Drzewicy zainstalowano pętle indukcyjne. Poradnia w Opocznie wyposażona została dodatkowo w powiększalnik ułatwiający czytanie osobom słabowidzącym oraz plan tyflograficzny. W celu umożliwienia bezpiecznego przemieszczania się osób z niepełnosprawnością ruchową w sytuacji zagrożenia, poradnia i filia wyposażone zostały w krzesła ewakuacyjne. Dostosowaliśmy też stronę internetową do standardów dostępności, a w ramach grantu „Cyfrowy powiat” zyskaliśmy dwa laptopy.
Wszystkim zaangażowanym w realizację projektów na terenie naszej placówki serdecznie dziękujemy.

Autor artykułu: Anna Reszka