FORUM SPECJALISTÓW OPOCZNO 2023

Forum Specjalistów dotyczące „Zabezpieczenia psychologicznego i psychoterapeutycznego dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów na terenie Powiatu Opoczyńskiego” odbyło się 13 marca 2023r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Tematyka forum obejmowała wzrost problemów i chorób o podłożu psychicznym, do których niewątpliwie w ostatnich latach przyczyniła się epidemia Covid-19, lęk o zdrowie i życie swoje i najbliższych, izolacja, samotność i w konsekwencji rozluźnienia więzi społecznych, a także wybuch wojny w Ukrainie, potęgujący uczucie stresu i niepewności oraz obaw o przyszłość.

Jako pierwsza z grona prelegentów głos zabrała Małgorzata Nasulewicz Kierownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej filii w Drzewicy.

Wyjaśniła na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna, komu jest udzielana oraz z czyjej inicjatywy. Na podstawie danych statystycznych obejmujących działania naszej poradni w Powiecie Opoczyńskim obserwuje się zwiększone zainteresowanie:

– badaniami psychologicznymi,

– rozmowami i konsultacjami psychologicznymi,

– treningiem umiejętności społecznych,

– zajęciami warsztatowymi dla uczniów i rodziców.

Forum obfitowało w wiele ciekawych i kluczowych dyskusji dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Michał Moryc z Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego zaprezentował wyniki przeprowadzonego wśród młodzieży badania ankietowego na temat „Zdrowia psychicznego” za 2022 i 2023 rok.

Głos zabrał również Bartłomiej Ostręga. Zapoznał wszystkich z zadaniami nowo otwartego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I Poziom Referencyjny w Powiecie Opoczyńskim oraz z reformą ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Po zakończeniu konferencji odbyły się jeszcze certyfikujące warsztaty dotyczące tematyki: „Depresja dzieci i młodzieży jako problem rozwojowy, opiekuńczy i medyczny”, w których wszyscy pracownicy merytoryczni PPP w Opocznie z filią w Drzewicy wzięli udział.

Opis zdjęcia: Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie        z filią w Drzewicy na Forum Specjalistów dotyczącym zabezpieczenia psychologicznego       i psychoterapeutycznego dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Na zdjęciu (od lewej): Monika Madej –psycholog, Aleksandra Kopytowska-logopeda, Dagmara Staniszewska-Telus pedagog, Kaja Kurkowska-Pacan-psycholog. (źródło: PPP w Opocznie).
Opis zdjęcia: Punkt konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy na Forum Specjalistów dotyczącym zabezpieczenia psychologicznego i psychoterapeutycznego dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Na zdjęciu (od lewej): Monika Madej –psycholog, Aleksandra Kopytowska-logopeda, Dagmara Staniszewska-Telus pedagog, Kaja Kurkowska-Pacan-psycholog. (źródło: PPP w Opocznie).

 

Opis zdjęcia: Uczestnicy Forum Specjalistów dotyczącym zabezpieczenia psychologicznego i psychoterapeutycznego dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Na zdjęciu (od lewej): Dyrektor PCPR w Opocznie Katarzyna Szymczyk, dr Danuta Kossak, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży Katarzyna Śmiłowska, dyrektor Bartłomiej Ostręga, dyrektor PPP w Opocznie z filią        w Drzewicy (psycholog) Anna Reszka. (źródło: strona internetowa Powiatu Opoczyńskiego – www.opocznopowiat.pl).
Opis zdjęcia: Uczestnicy Forum Specjalistów dotyczącym zabezpieczenia psychologicznego i psychoterapeutycznego dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Na zdjęciu (od lewej): Dyrektor PCPR w Opocznie Katarzyna Szymczyk, dr Danuta Kossak, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży Katarzyna Śmiłowska, dyrektor Bartłomiej Ostręga, dyrektor PPP w Opocznie z filią w Drzewicy (psycholog) Anna Reszka. (źródło: strona internetowa Powiatu Opoczyńskiego – www.opocznopowiat.pl).